Uluslararası Örgütler

http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/ok.png ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
  http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
  http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg AVRUPA KONSEYİ (AK)
    http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif GRECO
    http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif CEPEJ
    http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif CD-CJ
    http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif CD-PC
  http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
    http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif EUROJUST
    http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif EJN
  http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg DİĞER KURUMLAR
    http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif OECD
    http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif SEEPAG&SECII
    http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif FATF
http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/ok.png ULUSLARARASI YARGI
  http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg AİHM
  http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg UAD
  http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg ABAD
  http://www.diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg UCM