Uluslararası Örgütler

https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/ok.png ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
  https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
  https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg AVRUPA KONSEYİ (AK)
    https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif GRECO
    https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif CEPEJ
    https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif CD-CJ
    https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif CD-PC
  https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
    https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif EUROJUST
    https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif EJN
  https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg DİĞER KURUMLAR
    https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif OECD
    https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif SEEPAG&SECII
    https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/icon/icon.gif FATF
https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/ok.png ULUSLARARASI YARGI
  https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg AİHM
  https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg UAD
  https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg ABAD
  https://diabgm.adalet.gov.tr/arsiv/images/turuncu%20ikonlar/t_ok2.jpg UCM