Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu

Suçlu İade Masasının Görevleri; 
Suçluların iadesi işlemleri "ikili anlaşmalar ", "Uluslararası Teamül Hukuku ve Mütekabiliyet İlkesi" , “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” (SİDAS) hükümleri uyarınca yerine getirilmektedir (6706 sayılı kanun)

Buna göre Suçlu İade ve Hükümlü Nakli Bürosu tarafından,
-Adlî makamlarımızca aranmakta iken yurt dışına kaçan şüpheli, sanık ve hükümlülerin bulundukları ülkeden geri verilmelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen geri verme evrakı kontrol edildikten sonra yabancı makamlara gönderilmekte,

-Aynı şekilde Türk vatandaşı olmayan şüpheli, sanık veya hükümlülerin geri verilmesi için yabancı adlî makamlarca düzenlenen geri verme evrakının denetimi yapılarak, bu husustaki taleplerin karşılanması sağlanmakta,

-Yurtdışında olan ancak bulunduğu ülke tespit edilemeyen şahısların, Ülkemize geri verilmesi amacıyla uluslararası düzeyde aranmalarını teminen İnterpol Genel Sekreterliğince 5 yıl süreyle geçerliliği olan  “Kırmızı Bülten” (Uluslararası Yakalama Müzekkeresi) çıkarılması, Kırmızı Bülten çıkıncaya kadar herhangi bir gecikmeye mahal vermemek amacıyla, 1 yıl süreyle geçerliliği olan “difüzyon mesajı” yayımlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmakta,

-Diğer taraftan, yabancı ülke adlî makamlarının talebine istinaden çıkarılan Kırmızı Bülten veya yayımlanan difüzyon mesajlarına konu kişilerin Ülkemizde iade amacıyla aranıp aranmayacağına ilişkin Genel Müdürlüğümüz tarafından bir değerlendirme yapılmaktadır.

Hükümlülerin Nakli Bürosunun Görevleri;
Yabancı bir devlette suç işleyip de hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilen Türk vatandaşlarının bakiye cezalarının Ülkemizde ve aynı şekilde Türkiye’de suç işleyip de hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen yabancıların bakiye cezalarının vatandaşı olduğu ülkede infazı için gerekli işlemler ilgili sözleşmeler hükümleri gereğince Genel Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir. (6706 sayılı kanun)