Bilgi İşlem Bürosu

Bilgi İşlem Bürosu, Genel Müdürlüğümüz bürolarında yürütülen işlerin aksamasını önlemek amacıyla donanım, ağ ve yazılımlarda meydana gelen sorunları gidererek, bilgisayarların işletimde tutulmasını sağlamaktadır.Günümüzde belgelerin çok büyük bir bölümünün bilgisayar ortamında saklandığı ve yazışmaların elektronik ortamda yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, Bilgi İşlem Bürosu'nun icra ettiği faaliyetin önemi açıkça ortaya çıkmaktadır.
           

Bilgi İşlem Bürosu, Genel Müdürlüğümüz bürolarında UYAP-I ve Doküman Yönetim Sisteminde (DYS) meydana gelecek sorunların takibi ve gerekli teknik desteğin verilmesi için hataların tespiti ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi konusunda yazışmaları gerçekleştirerek takibini sağlamaktadır.

Genel Müdürlüğümüz elektronik imza başvurularının takibinin ve kurulumlarının yapılması, kullanımı konusunda her türlü teknik desteğin sağlanması da Bilgi İşlem Bürosu'nun başlıca görevleri arasında yer almaktadır.

Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde duyuruların ve gerekli güncellemelerin yapılması, düzenli periyotlarla yedekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Uluslararası Hukuk Bülteni'nin dizgisinin yapılarak baskıya hazır hale getirilmesi gibi Genel Müdürlüğümüzün sosyal medya alanındaki faaliyetlerinin önemli bir kısmı da yine Bilgi İşlem Bürosu tarafından yerine getirilmektedir.
Bilgi İşlem Bürosu ayrıca, Genel Müdürlüğümüzce basımı yapılacak yayınların kapak dizaynı ve grafik tasarımlarını gerçekleştirmekte; toplantı, seminer konferans gibi faaliyetlere ve yapılacak olan sunumlara teknik destek hizmeti sunmaktadır.