(AVRUPA ADLÎ YARGI AĞI)

European Judicial Network) (EJN), Birliğin adalet, özgürlük ve güvenlik alanı olma amacı doğrultusundaki gelişmelerle bağlantılı olarak tüm sınıraşan suç çeşitleri ve karşılıklı adlî yardım alanında, yüzü aşkın temas noktası aracılığıyla etkin ve süratli bir işbirliği yaparak önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Avrupa Adlî Yargı Ağını kuran Ortak Eylem, Schengen Sözleşmesi çerçevesinde cezaî işbirliğinin doğrudan doğruya ülke temsilcileri aracılığıyla geliştirilmesi fikrine dayanmaktadır. Bu nedenle, üye devlet temas noktalarının yeterli yabancı dil seviyesine sahip olmaları, Ortak Eylemde özellikle vurgulanmıştır. Suçlarla etkili mücadele ve ileri düzeyde hızlı bir işbirliği sunan EJN’in cezaî konulardaki adlî yardımlaşmaya yansıyan olumlu etkileri, Birliğin resmî metinlerinde de ifade edilmektedir.

Adlî Ağ temas noktalarının başlıca görevleri arasında;

üye devletler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak,
kendi ülkelerindeki yetkili makamlarla diğer ülke makamları arasında gerekli olan doğrudan teması sağlamak,
- genel anlamda adlî işbirliğini geliştirmek ve adlî yardım talebinin hazırlığına yardımcı olmak amacıyla, kendi ülke yetkili makamları ve ilgili ülke yetkili makamlarına ihtiyaç duyulan bilgiyi temin etmek.
- adlî işbirliğinin koordinesini sağlamak,

bulunmaktadır.

İlke olarak yılda üç kez yapılan Avrupa Adlî Yargı Ağı toplantıları aracılığıyla temas noktalarının birbirlerini tanıması ve bilgi değişimi, adlî işbirliğinde karşılaşılan sıkıntıların ve yasal sorunların resmî olarak Adlî Ağ Sekreteryası’na iletilmesi, cezaî işbirliği alanında çıkarılan yeni AB düzenlemelerinin değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Avrupa Adlî Yargı Ağı cezaî konulardaki işbirliğini, Adlî Ağ web sayfası, Atlas, Solon, Compendium adıyla kurulan elektronik sistemler aracılığıyla sürdürmekte olup, mevcut araçlara yenilerinin eklenmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Adlî işbirliği ile tüm alanlarda Avrupa Adlî Yargı Ağının etkisi giderek güçlenmektedir. Avrupa Yakalama Müzekkeresi uygulamasında yetkili Adlî makamların belirlenmesi hususunda, Adlî Ağ temas noktalarına başvurulmakta ve Adlî Ağ üzerinden de talepte bulunulabilmektedir.

Delil ve Suçtan Elde Edilen Eşyalara El Konulmasına Dair Müzekkerelerin Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Kararında da; uygulama için ilgili devletteki yetkili makamın bilinmemesi halinde, gerekli taleplerin Avrupa Adlî Yargı Ağı vasıtasıyla yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Avrupa Delil Müzekkeresi Hakkındaki Çerçeve Kararda ve Müsadere Kararlarının Avrupa Birliği İçerisinde Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Kararda da aynı yönde hükümler bulunmaktadır.