Avrupa Birliği Uyum Bürosu

23. Fasıl “Yargı ve Temel Haklar” ile ilgili iş ve işlemleri;
Diğer müzakere başlıklarından;yolsuzlukla mücadele, terörizm, terörizmin finansmanı, siber suçlar, mali suçlar, kara paranın aklanması, çocuk ve mağdur hakları, insan kaçakçılığı ve genel anlamda ceza ve insan hakları hukuku alanına giren işleri takip etmek,
Reform Eylem Grubu (REG) ve Siyasi İşler Alt Komitesi (SİYAK) ile ilgili işleri koordine etmek,
EUROJUST ve EJN ile ilgili işleri koordine etmek,
Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantılarına ilişkin işlemleri koordine etmek,
Türkiye – AB Ortaklık Komitesi toplantılarına ilişkin işlemleri koordine etmek,
İlerleme raporları ile ilgili işleri takip etmek,
Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planını takip etmek,
AİHS İhlallerinin Önlenmesi Eylem Planı ile ilgili işleri takip etmek,
WePROTECT Çocukların İnternet Ortamında Cinsel İstismarına Karşı Küresel İttifakla ilgili işleri takip etmek,
Sınır yönetimi, iltica ve göç, geri kabul anlaşması, insan ticareti konusundaki işleri takip etmek,
Azınlıklar ile ilgili işleri takip etmek,
AB konularına ilişkin görüş bildirme dosyası iş ve işlemlerini yürütmek,
Avrupa birliği üye ülkelerin Türk hukuk sistemi ile ilgili ceza hukuku bağlamında mukayeseli olarak araştırılmasına yönelik ihtiyaç duyulan çalışmaları yürütmek,
AB Parlamentosu temsilcileri tarafından gerçekleştirilen istişarî ziyaretlere ilişkin işleri koordine etmek,
24. Fasıl “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
Diğer müzakere başlıklarından; elektronik ticaret, fikri mülkiyet, şirketler, aile hukuku, tüketici, arabuluculuk, iş hukuku, mal ve hizmetleri serbest dolaşımı, taşımacılık, çevre ve genel anlamda özel hukuk ve idare hukuk alanına giren işleri takip etmek,
Fikri Mülkiyet Koordinasyon Kurulu toplantıları ile ilgili işleri takip etmek,
Türkiye – AB Fikri Mülkiyet Çalışma Grubu toplantıları ile ilgili işleri takip etmek,
Kişisel verilerin korunması ile ilgili işleri takip etmek,
Türk Patent ve Marka Kurumu ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi FİSAUM ile ilgili işleri koordine etmek,
Serbest Ticaret Antlaşmaları ile ilgili işleri takip etmek,
Jean Monnet burs programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
MATRA (CoPROL) eğitim programı ile ilgili işleri takip etmek,
Türk Yargısının Yabancı Dil Kapasitesinin Geliştirilmesi Kapsamında yürütülen yabancı dil ve yüksek lisans projeleri ile ilgili işleri takip etmek,
Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamındaki işleri takip etmek,
Aile içi şiddetin önlenmesi ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca koordineli olarak yabancı uyruklu hukuk ve yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik faaliyetleri yürütmek,
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzün Avrupa Birliği konularıyla ile ilgili kısmına intikal eden taleplerle ilgili cevapların hazırlanmasını koordine etmek,
Avrupa birliği üye ülkelerin Türk hukuk sistemi ile ilgili özel hukuk ve idare hukuku bağlamında mukayeseli olarak araştırılmasına yönelik ihtiyaç duyulan çalışmaları yürütmek,
AB Komisyonu temsilcileri tarafından gerçekleştirilen istişarî ziyaretlere ilişkin işleri koordine etmek,
AB üyesi ülkelerle ikili işbirliği çalışmalarını koordine etmek.