Çocuk Hukuk Bürosu

Çocuk Hukuku Bürosunun Görevleri

25/10/1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi uyarınca, velayet hakkının veya şahsi ilişki kurma hakkının ihlalinden önce mutat meskeni bir âkit devlette bulunup, başka bir âkit devlet topraklarına kaçırılan çocukların iadesi veya çocuklarla yeniden şahsi ilişki kurulmasına ilişkin talepleri değerlendirmek, bunlar hakkında anılan Sözleşme ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yön ve Kapsamına Dair Kanun çerçevesinde merkezi makam görevini Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü olarak yürütmek;

20/05/1980 tarihli Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Lüksemburg Sözleşmesi) uyarınca, velayete ilişkin bir âkit devlette verilen kararın, başka bir âkit Devlette tanınması veya yerine getirilmesine ilişkin talepleri değerlendirmek ve bunlar hakkında anılan Sözleşme çerçevesinde merkezi makam görevini Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü olarak yürütmek;

19/10/1996 tarihli Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme uyarınca, çocuğun kişiliğinin veya malvarlığının korunmasına yönelik tedbirlerin alınması,  bu tür koruma tedbirlerinin tanınması ve tenfizinin sağlamasına ilişkin talepleri değerlendirmek ve bunlar hakkında anılan Sözleşme çerçevesinde merkezi makam görevini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içinde, Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü olarak yürütmek;

24/10/1983 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 1961 tarihli Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Lahey Sözleşmesi uyarınca, küçüklerin korunmasına ilişkin yerel adlî makamlarca alınan tedbirleri merkezî makam sıfatıyla Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü olarak çocuğun mutat ikametgah makamlarına iletilmek;
Vatandaşlarımızın bu konulardaki bilgi edinme taleplerine, CİMER veya Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden yaptıkları başvurularına cevap ve gerektiğinde süreçlere ilişkin detaylı bilgi vermektir.