Hukuk Tebligat Bürosu

Hukuk Mahkemeleri, İcra Müdürlükleri ve Noterliklerden gelen tebligat evrakının uluslararası sözleşmelere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin tetkik edilerek, yurtdışında bulunan muhataplara tebliğ için ilgili Konsolosluk, Büyükelçilik ve Merkezi Makamlara gönderilmesi,  tebliğ işlemi sonucundan talepte bulunan makama bilgi verilmesi,
Yabancı adli makamlardan  gelen tebligat evrakının uluslararası sözleşmelere uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin tetkik edilerek, muhatabın adresinin bulunduğu savcılığa tebliğ yapılmak üzere gönderilmesi, tebliğ işlemi sonucundan yabancı makama bilgi verilmesi,
Yurtdışında bulunan adresi meçhul olan muhataplara Konsolosluk ve Büyükelçiliklerimiz  aracılığı ile ilanen tebliğ yapılmasının sağlanması,
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan başvurular, yurt içindeki kamu kurumları ve adli makamlardan, ayrıca yabancı adli makamlardan gelen tebligata ilişkin görüş taleplerinin karşılanması.