Sözleşmeler ve Proje Protokol Bürosu

Sözleşme ve Proje-Protokol Büroları, aşağıdaki belirtilen görevleri yerine getirmektedir:
Sözleşmeler :
- Adli işbirliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla aramızda hazırlanan ikili sözleşmeler; (Suçluların İadesi, Hükümlü Nakli, Hukuki ve Cezai Adli Yardım , Ortak Açıklama, Mutabakat Zaptı, İşbirliği Protokolleri, Toplantı Tutanakları ve Çalışma Programları vb) belgelerin fiziki olarak hazırlanması, muhafazası ve güncelliğinin takip edilerek, Dışişleri Bakanlığını bilgilendirilmesi yapılması,
-Ülkemizin taraf olduğu, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, LAHEY, Ahval-i Şahsiye, İLO, OECD vb Çok taraflı Uluslararası Sözleşmelere ait bu metinlerinin muhafazası, taraf olan ülkelerin güncellenmesi, çalışma gurupları, uluslararası kurum ve kuruluşlarla  ilgili gerekli yazışmalar ve toplantıların takibinin yapılması.
Proje Protokol İşlemleri :
Adli yardımlaşmada etkinliğin sağlanması ve ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, ikili ve çok taraflı proje ve çalışmaların yanında, düzenlenen eğitim programları, yurtiçi ve yurtdışı toplantılar ile seminer, çalıştay vb. faaliyetleri yürütmek, Resmi ziyarette bulunan yabancı ülke heyetlerin ülkemizde ağırlanması ile ilgili iş ve işlemlerini protokol kurallarına göre yürütmek,

Diğer iş ve İşlemler:
- Uluslararası kuruluşlar ile ilgili işlemleri yürütmek,
- Genel Müdürlükte staj görmek isteyen öğrencilere ve yabancı adalet kurumlarında görev yapan uzmanların kısa süreli olarak staj programın hazırlaması
- Yurtdışı Adalet Müşavirlerimizin iş ve işlemlerini takip etmek,
-Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan genelgeler ve bu genelgeler ile gerekli yazışmaların yapılması
-Genel Müdürlüğümüz stratejik faaliyet raporları.
-Bakanımızın Yabancı muhataplarına  hitaben yazdığı mektuplar,
-Yönetmelik, tüzük, kanun tasarıları ve büromuzu ilgilendiren,soru önergeleri hakkında görüş bildirilmesi
-Büromuzu ilgilendiren konulara ilişkin BİMER ,CİMER ve vatandaş dilekçeleri,
-Genel Müdürlük toplantı, randevu ve Toplantı Dönüş Raporlarının Takibi,
-Bakanlık Birimlerinden gelen görüş ve bilgi taleplerine cevap verilmesi,
Vb. görevler yürütülmektedir.