Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosu

-Adlî makamlarımızca yabancı adlî makamlardan, yabancı adlî makamlarca adlî makamlarımıza yönelik adli yardımlaşma talepleri;
-Şüpheli, sanık, tanık, mağdur ve şikayetçi ifadelerinin alınması,
-Soruşturma ya da kovuşturmaya esas teşkil edecek bilgi-belge temini,
-İstemin ilgililerine tebliğ işlemlerinin yapılması,
-Adlî makamlarımızca yabancı adlî makamlardan, yabancı adlî makamlarca adlî makamlarımıza yönelik arama ve el koyma işlemlerinin yapılması,
-Adlî makamlarımızca yabancı adlî makamlardan, yabancı adlî makamlarca adlî makamlarımıza yönelik hazır bulunma taleplerine ilişkin işlemlerin yapılması,
-Adlî makamlarımızca yabancı adlî makamlardan, yabancı adlî makamlarca adlî makamlarımıza yönelik video konferans taleplerine ilişkin işlemlerin yapılması,
-Adlî makamlarımızca yabancı adlî makamlardan, yabancı adlî makamlarca adlî makamlarımıza yönelik soruşturma / kovuşturma devri, infaz devri taleplerine ilişkin işlemlerin yapılması,
-Diplomatik misyon temsilcileri ile ilgili evraklarda şahısların diplomatik bağışıklığı, fezleke iletimi gibi işlemlerin yapılması,
 -Terör örgütü üyesi ya da terör örgütü üyesi olduğuna dair şüphe bulunan kişiler hakkında alınan evraklar sonrasında kişiler hakkında bilgi ve belge toplanması ile kanuni gereğinin takdiri için ilgili yer Başsavcılıklarımıza bilgi verilmesi,
-Yabancı uyrukluların ölüm olayları ve yabancı uyrukluların hürriyetlerinden yoksun bırakılmaları ile serbest bırakılmalarına ilişkin Başsavcılıklarımız ve Dışişleri Bakanlığı ile yazışma yapılması,
-Yabancı uyrukluların tutuklanması ve serbest bırakılmalarına ilişkin Başsavcılıklarımız ve Dışişleri Bakanlığı ile yazışma yapılması.
-Adli yardımlaşma konusunun dışında kalan ceza alanındaki sair yazışmaların yapılması.