Gelen Evrak Bürosu

Gelen Evrak Bürosu, PTT, APS, Kargo ile Yurt içi ve Yurt dışı Kurum ve Kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğümüze hitaplı gönderilen evraklar ile tüm Kurum içi iş ve işlemler ile ilgili görevleri ifa etmektedir.
Gelen Evrak Bürosu iş tanımı:
- Genel Müdürlüğümüze hitaplı fiziki gönderilen tüm evraklar imza (zimmetli) karşılığı  teslim alınır.
- Teslim alınan evraklar büro personeli tarafından kontrol edilerek zarflar açılır.
- Açılan tüm evraklar incelenerek öncelikle evveliyat sorgusu (sistem sorgusu) yapılır,
-Taranarak gönderilen evraklara sistem üzerindeki Genel Müdürlük Numarası verilerek ilgili büroya iletilir,
- Ekleri tam olarak taranmadan gönderilen evraklar ise büro personeli tarafından taranarak sisteme katılır, ilgili bürosuna iletilir.
- Gizlilik ve önem arz eden tüm evraklar Makama sunularak işleme alınır,
- Ayrıca fiziki evrak dışında Genel Müdürlüğümüze hitaplı sistem üzerinden (DYS) gelen evraklar da incelenerek sanal ortamda ilgili büroya iletilir.