Personel ve İdari İşler Bürosu

1-  Genel Müdürlüğümüzde görev yapan hâkim ve personel ile ilgili işlemleri yapar. (göreve başlama, izin, istirahat rapor, mazeret izinleri, ücretsiz izinler, görevden ayrılma vs.)
2- Yurt Dışı Teşkilatımızda görevli personel ile ilgili işlemleri yapar. (göreve başlama, izin, istirahat rapor, mazeret izinleri, ücretsiz izinler, görevden ayrılma vs.)
4- Genel Müdürlüğümüz iş bölümlerini yayınlar.
5- Genel Müdürlümüz nöbet listesini hazırlar.
6-Genel Müdürlüğümüze yanlış gelen evrakın ilgili birime intikalinin yapıldığı yazışmaları yapar.
7-Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu katların bakım ve tamiratı ile ilgili iş ve işlemleri yaptırır.
8- Genel Müdürlüğümüzde görev yapan hâkim ve personele gerekli görülen duyuruları yapar.
9-İdari yazışmaları yapar.
10- Genel Müdürlüğümüzde görev yapan hizmetli personellerin iş bölümlerinin yürütülmesini ve denetimini sağlar.