Hukuk İstinabe ve Müteferrik Bürosu

Uluslararası usul hukukunda istinabe, genel olarak mahkemenin görmekte olduğu bir davada, nihai karara varabilmek için fiili veya hukuki engeller nedeniyle yapamayacağı işlemlerin yetkili makamlara yaptırılmasıdır.
Uluslararası istinabenin kaynakları, ikili ya da çok taraflı sözleşme ile uluslararası adli yardımlaşma kurallarıdır. Bu konuda en önemli uluslararası kaynaklar 1954 tarihli‘Lahey Hukuk Usulüne Dair Sözleşme’ ve 1970 tarihli ‘Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme’dir.

Bakanlığımızın çıkartmış olduğu 16.11.2011 tarihli 63/2 Sayılı ‘Uluslararası Adli Yardımlaşma Taleplerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Genelge’de,uluslararası istinabe talepnamelerinin hazırlanmasında uyulması gereken esaslar, ülkelere göre farklılık arz eden durumlar ve ülkelerin tercüme dilleri ile merkezi makamları belirtilmiştir.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü adına Hukuk İstinabe ve Müteferrik Bürosu, Ülkemiz adli mercileri tarafından yabancı makamlara, yabancı adli merciler tarafından Ülkemiz makamlarına gönderilen istinabe taleplerinin, mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygunluğunu denetleyerek işlemi yapacak yetkili makamlara iletir.

Hukuk İstinabe ve Müteferrik Bürosunun Görevleri
  • İfade alınması; tanık dinlenmesi; adres araştırması yapılması DNA testi yaptırılması, kan tahlili  sağlık raporunun alınması, delil araştırması yapılması ,nüfus kayıt örneğinin istenmesi, ekonomik ve sosyal durum araştırması, belge ve bilgilerin istenmesi gibi adli yardım taleplerinin iletilmesi,
  • Adli makamlardan,  kurum ve kuruluşlardan uluslararası istinabeye ilişkin talep edilen bilgi ve görüşlerin karşılanması,
  • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları konsolosluklar ve büyükelçiliklerden gelen azilname, ihtarnamelerin Türkiye'deki muhataplarına tebliği için savcılıklara gönderilmesinin sağlanması,
  • Bilgi Edinme Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan başvurulara cevap verilmesi