Hukuk İstinabe ve Müteferrik Bürosu

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü adına Hukuk İstinabe ve Müteferrik Bürosu, hukuki ve ticari konularda Ülkemiz adli mercileri tarafından yabancı makamlara, yabancı adli merciler tarafından Ülkemiz makamlarına gönderilen istinabe taleplerinin, mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygunluğunu denetleyerek işlemi yapacak yetkili makamlara iletir.

Hukuk İstinabe ve Müteferrik Bürosunun Görevleri
 • İfade alınması,
 • tanık dinlenmesi,
 • adres araştırması yapılması,
 • DNA testi yapılması,
 • kan tahlili yapılması,
 • sağlık raporu alınması, 
 • delil araştırması yapılması,
 • nüfus kayıt örneğinin istenmesi, 
 • ekonomik ve sosyal durum araştırması, 
 • belge ve bilgilerin istenmesi gibi adli yardım taleplerinin iletilmesi,
 • Adli makamlardan, kurum ve kuruluşlardan uluslararası istinabeye ilişkin talep edilen bilgi ve görüşlerin karşılanması,
 • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları konsolosluklar ve büyükelçiliklerden gelen azilname, ihtarnamelerin Türkiye'deki muhataplarına tebliği için savcılıklara gönderilmesinin sağlanması,
 • Bilgi Edinme Kanunu ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan başvurulara cevap verilmesi,