FATF - Yaptırım Mekanizmaları

Değerlendirme süreci sonucunda ülkelerin yetersiz kabul edildiği seviyeye ve yapılan takiplere rağmen eksikliklerin giderilip giderilmemesine göre aşağıda belirtilen tedbirlere FATF tarafından başvurulabilmektedir:

  • Takip Süreci  
              Normal takip süreci (regular follow up) 
              Sıkılaştırılmış takip sürecine alınma (enhanced follow  up) 
 
  • Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubu’na dâhil edilme süreci (International Cooperation Review Group-ICRG), 
  • FATF Başkanı tarafından ilgili Bakana/lara mektup gönderilmesi; 
  • Üst düzey FATF heyetince ilgili Bakanın/ların ziyaret edilmesi;
  • İlgili ülkenin FATF standartları ile yeterince uyumlu olmadığına dair kamuoyu açıklaması yapılması;
  • Üye ülkelere çağrıda bulunularak eksikliği bulunan ülkeye karşı malî önlemler alınması talebinde bulunulması, 
  • Üyeliğin askıya alınması,
  • Üyeliğin sona erdirilmesi.