Amacı

FATF’in kuruluş amacı suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele iken, 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de meydana gelen terör saldırılarından sonra terörizmin finansmanı ile mücadele de çalışma kapsamına alınmış, son olarak 2012 yılında kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele de görev alanına eklenmiştir.

Dolayısıyla FATF, “aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı” ile mücadele konularında uluslararası standartlar belirleyerek söz konusu standartların ülkelerce uygulanma düzeyini denetlemektedir.

FATF, çalışma konularında “politika belirleyici” bir rol üstlenmektedir.