FATF İmtiyazlı Üyeler

FATF’in 39 üyesi bulunmasına rağmen, FATF tavsiyelerinin denetimi dünya genelinde 190’ın üzerinde ülke üzerinde gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler, doğrudan FATF bünyesinde değil, FATF nezdinde imtiyazlı üyelik verilen FATF Benzeri Bölgesel Kuruluşlar aracılığı ile yapılmaktadır.

İmtiyazlı üyeler, FATF tarafından belirlenen ve FATF çalışmalarına katılan FATF Benzeri Bölgesel Kuruluşlardır (FATF-Style Regional Bodies – FSRBs). Bir kuruluşun FSRB olarak nitelendirilmesine ve imtiyazlı üye olarak FATF çalışmalarına katılmasına FATF Genel Kurulunca karar verilmektedir. 

Bu bölgesel kuruluşlar, FATF’in koyduğu ana standartlar çerçevesinde çalışma bölgesindeki ülkeleri denetleyerek raporlar hazırlamaktadır. Her bölgesel kuruluşun karar organı kendi bünyesindeki Genel Kurul’dur.
 
 
FATF Benzeri Bölgesel Kuruluşlar (FSRBs)
APG Karapara Aklamaya Karşı Asya Pasifik Grubu
(Asia/Pacific Group on Money Laundering)
CFATF Karayipler Mali Eylem Görev Gücü
(Caribbean Financial Action Task Force)
EAG Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Avrasya Grubu
(Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism)
ESAAMLG
 
Doğu ve Güney Afrika Karapara Aklama ile Mücadele Grubu
(Eastern and South African Anti Money Laundering Group)
GAFILAT Latin Amerika Finansal Eylem Görev Gücü
(Financial Action Task Force of Latin America)
GABAC Orta Afrika Karapara Aklama ile Mücadele Görev Gücü
(Task Force on Money Laundering in Central Africa)
GIABA Batı Afrika Karapara Aklamaya Karşı Hükümetler arası Eylem Grubu
(Intergovernmental Action Group against Money-Laundering in West Africa)
MENAFATF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Mali Eylem Görev Gücü
(Middle East & North Africa Financial Action Task Force)
MONEYVAL Karapara aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Avrupa Konseyi Uzmanlar Komitesi
(Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering and the Financing of Terrorism)