FATF Üyeler

Ülkemizin 1991 yılında üye olduğu FATF’in 39 üyesi mevcuttur. Üyelerden ikisi uluslararası kuruluş (Körfez İşbirliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu), 37’si ise ülkelerdir

Üye ülkeler, kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı geliştirilen FATF tavsiyelerini kabul etmeyi ve uygulamayı; ayrıca kabul edilen değerlendirme metodolojisi ve prosedürlere göre FATF tarafından gerçekleştirilen sistemli karşılıklı değerlendirmeler ile takip süreçlerine tabi tutulmayı ve bu çalışmalara aktif olarak katılmayı taahhüt etmektedirler. 

Üye organizasyonlar ise FATF tavsiyelerinin kendi bünyelerindeki üye ülkeler tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını kabul etmeyi ve bunu teşvik etmeyi; ayrıca kabul edilen değerlendirme metodolojisi ve prosedürlere göre üye ülkelerin sistemli karşılıklı değerlendirme ve takip süreçlerine tabi tutulmasını desteklemeyi taahhüt etmektedirler.
 
 
FATF Üyeleri
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Belçika
Brezilya
Çin
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Güney Afrika
Güney Kore
Hindistan
Hollanda
Hong Kong
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Japonya
Kanada
Lüksemburg
Malezya
Meksika
Norveç
Portekiz
Rusya
Suudi Arabistan
Singapur
Türkiye
Yeni Zelanda
Yunanistan
Körfez İşbirliği Konseyi
Avrupa Birliği Komisyonu