FATF - Gözlemci Ülkeler/Kuruluşlar

FATF çalışmalarına kendi görev alanları kapsamında destek sağlayan, FATF Tavsiyelerini, rehber ilkelerini ve diğer politika belgelerini kabul etmeyi taahhüt eden, ancak FATF Genel Kurulunda oy hakkına sahip olmayan gözlemci ülkeler/kuruluşlar da bulunmaktadır. 

FATF çalışmalarına gözlemci olarak katılma kararı FATF Genel Kurulunca alınmaktadır.

Gözlemci olarak FATF çalışmalarına katılan kuruluşlar;

Karapara aklama, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele amacıyla geliştirilen FATF tavsiyelerini, rehberleri ve diğer politika belgelerini kabul etmeyi,Kendi yasal yapıları çerçevesinde FATF çalışmalarına katkı sağlamayı,taahhüt etmektedirler.

 
 
FATF Gözlemci Ülkeler/Kuruluşlar
Endonezya
African Development Bank
Anti-Money Laundering Liaison Committee of the Franc Zone (CLAB)
Asian Development Bank
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
Camden Asset Recovery Inter-agency Network (CARIN)
Egmont Group of Financial Intelligence Units
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
European Central Bank (ECB)
Eurojust
Europol
Group of International Finance Centre Supervisors (GIFCS)
Inter-American Development Bank (IDB)
International Association of Insurance Supervisors (IAIS)
International Monetary Fund (IMF)
International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)
Interpol Organization of American States / Inter-American Committee Against Terrorism (OAS/CICTE)
Organization of American States / Inter-American Drug Abuse Control Commission (OAS/CICAD)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
United Nations World Bank
World Customs Organization (WCO)