YMÇG’nin İşleyiş Şekli

G-20 kapsamında her yıl üye devletlerden biri “ev sahibi” sıfatıyla platformun dönem başkanlığını üstlenmekte ve belirli bir tema veya temaları seçerek, kendi ev sahipliği süresince bu tema ya da temalara ilişkin çalışmalar yapmaktadır. YMÇG çalışmalarında ise, gönüllülük esasına binaen, başka bir ülke de dönem başkanı ülke ile birlikte eş-başkan olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda, Ülkemiz 1 Aralık 2014 tarihinde üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Liderler Zirvesi ile başarıyla tamamlamıştır.

Kurulduğu 2010 yılından beri YMÇG faaliyetleri, iki yılda bir hazırlanan Eylem Planı ve Uygulama Planı ile her yıl hazırlanan Çalışma Planı çerçevesinde yürütülmüştür. 2019 yılından itibaren YMÇG’nin verimliliğini artırmak amacıyla çalışma metodolojisi değiştirilmiş ve Eylem Planının üç yıllık hazırlanmasına, Uygulama Planı hazırlamaktan vazgeçilmesine ve Çalışma Planının yıllık hazırlanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ifade edilmelidir ki, YMÇG’nin çalışma gündemi, eylem planı çerçevesinde ve ilgili uluslararası kuruluşların gündem ve çalışmalarıyla bağlantılı olarak onların tavsiye ve raporları doğrultusunda şekillenmektedir. 

Son yıllarda şeffaflık ve hesap verilebilirlik standartlarının yükseltilmesi ve yolsuzlukla mücadelede uluslararası işbirliğinin öncü mekanizması haline gelen YMÇG, kamu ve özel sektörde şeffaflık sağlanmasından, yaban hayatının yasadışı ticaretine kadar yolsuzluğun pek çok boyutunu ele alan çeşitli konularda gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu Yüksek Seviye İlkeler, rehberler ve inceleme raporları vb. belgeler yayımlamakta ve bunların uygulanması için gayret sarf etmektedir.