Temel Amaç

G-20 YMÇG’nin temel amacı, yolsuzlukla küresel mücadeleye ilişkin kapsamlı ve uygulanabilir tavsiyeler sunmanın yanı sıra, ortak politikalar geliştirmek, üye ülkelerin kapasitelerinin güçlendirilmesi ve uygulamaların uyumlaştırılması ile yolsuzlukla mücadele alanında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımıdır.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler (BM) Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ni esas alan YMÇG, BM Suç ve Uyuşturucu ile Mücadele Ofisi, OECD, Dünya Bankası, IMF ve Mali Görev Gücü gibi kurum ve kuruluşlarla da yakın ve aktif olarak çalışmaktadır.