Genel Bilgi

G-20 (Grup-20), günümüz sorunlarına küresel çözümler üretmek amacıyla dünyanın en büyük 19 ekonomisine sahip ülkeler ile Avrupa Birliğinin oluşturduğu uluslararası bir platformdur. G-20 üyesi ülkeler: Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Birleşik Krallık, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan olup, bu platform dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini ve küresel ekonominin yüzde 85’ini temsil etmektedir. 

1999 yılında, G-7 ülkeleri Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı sonrasında, o yıllarda yaşanan ekonomik durgunluğun aşılabilmesi için küresel ekonomik sorunların daha güçlü ve kapsayıcı bir platformda ele alınması gerekliliğinin bir sonucu olarak kurulan G-20, 2008 yılına kadar üye devletlerin Maliye Bakanlarının yılda bir kez toplanmaları ve küresel ekonomiyi ele almaları suretiyle çalışmalarını sürdürmekteydi. 

2008 yılında temsil seviyesinin devlet ve hükümet başkanları düzeyine yükseltilmesi ve “Liderler Zirvesi”nin gelenekleşmesiyle birlikte G-20, dünya siyasetinin en önemli fikir alışveriş platformlarından biri haline gelmiştir. Bu anlamda ifade etmek gerekir ki, başlangıçta küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesine odaklanan platform, 2008 yılından sonra enerji, kalkınma, istihdam ve yolsuzlukla mücadele gibi diğer makro alanlara da yönelmiştir. 

Gelinen aşamada G-20 çalışmaları iki kanal üzerinden yürütülmektedir. Birincisi, küresel ekonomi, altyapı yatırımları, finansal düzenlemeler, uluslararası vergi ve iklim değişikliğinin finansmanı gibi konuların ele alındığı ve ülkelerin Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanlarının oluşturduğu “Finans Kanalı”; diğeri ise, Liderler Zirvesi hazırlıkları bağlamında kalkınma, enerji, istihdam ve yolsuzlukla mücadele gibi finansal olmayan konuların ele alındığı “Şerpa (ülkeleri önemli zirvelerde temsil eden, zirve gündemine hazırlayan görevliler) Kanalı”dır. 

Platformun daimi bir Sekreteryası bulunmamaktadır. G-20 toplantılarının sonuçları tüm üye ülkelerin ortaklaşa oluşturdukları belgeler aracılığıyla uluslararası kamuoyuna duyurulmakta ve yıl boyunca yürütülen çalışmaların temel sonuçları “Liderler Zirvesi Bildirgesi” olarak yayımlanmaktadır. 

G-20 nin çalışma alanlarının genişlemesinin bir sonucu olarak, 2010 yılında yapılan Toronto Zirvesi’nde platformun, yolsuzlukla küresel mücadele çalışmalarını yürütmek üzere Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu (YMÇG) kurulmuştur.