Dönem Başkanlıkları

G-20’nin, 2018 yılı Arjantin dönem başkanlığı sırasında “Kamu Sektöründe Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi ve Yönetilmesi” ile “Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yolsuzluğun Önlenmesi ve Dürüstlüğün Temini”; 2019 yılı Japonya dönem başkanlığında ise “Altyapı Yatırımlarında Dürüstlüğün ve Şeffaflığın Artırılması” ile “Muhbirin Korunması” öncelikli temalar olarak belirlenmiş; anılan konularda hazırlanan kapsamlı belgeler yayımlanarak uluslararası kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2020 yılı G20 Dönem Başkanlığı 1 Aralık 2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Suudi Arabistan tarafından üstlenilmiştir. İtalya ise eş başkan olarak görev yapmıştır. Suudi Arabistan Dönem Başkanlığında ilk kez ‘Bakanlar Toplantısı’ gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda ‘COVID-19 krizi, 2020 Üst Düzey İlkeleri, Uluslararası İşbirliğini Geliştirmeye Yönelik Riyad Girişimi, Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflık, Uluslararası İşbirliği ve Varlık Geri Kazanımı, Güvenli Bölge Reddi, Yararlanma Hakkı Şeffaflığı, Kamu Sektörü Bütünlüğü, Rüşveti Suç Saymak, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Bütünleşmesi, Paydaş Katılımı ve Başarı Yolu’ şeklindeki başlıkları içeren ‘Bakanlar Bildirisi’ imzalanmıştır.

G20 2020 Suudi Arabistan dönem başkanlığında çalışılan ve nihai hali verilen diğer belgeler şu şekildedir: 

1- Covid-19’a Yanıtta Yolsuzlukla Mücadele Eylem Çağrısı (Call to Action on Combatting Corruption in the Response to COVID-19)

2- Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Seviyede Kanun Uygulayıcılarının İşbirliğini Geliştirme için Riyad Girişimi (Riyadh Initiative for Enhancing International Anti-Corruption Law Enforcement Cooperation)

3- Yolsuzlukla Mücadele Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanmasında G20 Yüksek Seviye İlkeleri (G20 High Level Principles for the Development and Implementation of National Anti-Corruption Strategies)

4- Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanılması Yoluyla Kamu Sektöründe Bütünlüğün Sağlanmasının Teşvik Edilmesinde G20 Yüksek Seviye İlkeleri (G20 High Level Principles for Promoting Public Sector Integrity Through the Use of Information and Communications Technologies)

5- Özelleştirme ve Kamu-Özel İşbirliğinde Bütünlüğün Teşvik Edilmesine İlişkin G20 Yüksek Seviye İlkeleri (G20 High Level Principles for Promoting Integrity in Privatisation and Public-Private Partnerships)

6- Hesap Verilebilirlik/Sorumluluk Raporu (Accountability Report)

7- Yolsuzluk ve Ekonomik Suçlar, Suçlular ve Çalınan Varlıkların Geri Alınmasıyla İlgili Uluslararası İş Birliğine dair G20 Eylem Tavsiyeleri (Proposals for G20 Action on International Cooperation on Corruption and Economic Crimes, Offenders and Recovery of Stolen Assets)

8- Ekonomik Suç, Suçlular ile Mücadele ve Çalınan Varlıkların Geri Alınmasıyla İlgili Uluslararası İş Birliği Kapsam Belirleme Belgesi (Scoping Paper on International Cooperation Dealing With Economic Crime, Offenders and Recovery of Stolen Assets)

9- COVİD-19’a Yanıtta Yolsuzlukla Mücadele İyi Uygulama Örneklerine İlişkin İnceleme (Compendium of Good Practices on Combatting Corruption in the Response to COVID-19)