Koordinasyon Görevi

Ülkemizde YMÇG çalışmalarının yürütülmesi ve koordinasyonu görevi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde Başbakanlık görevlerinin devredilmesiyle birlikte, 2 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Adalet Bakanlığı’na (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü) tevdi edilmiştir.