Yardımcı Organlar

Yolsuzluğun Önlenmesi Çalışma Grubu

“Yolsuzluğun Önlenmesi için Açık-Uçlu Hükümetlerarası Çalışma Grubu, Konferansın tamamlayıcı bir organıdır. Bu grup Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin 2. Bölümündeki önleyici tedbirler bağlamında Konferansa tavsiyelerde bulunmaktan ve yardımcı olmaktan sorumludur. Önleyici Tedbirler çalışma Grubu, 2009’da kuruluşundan beri yılda bir kez toplanmaktadır. Bu toplantılarda katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar, devletler tarafından atılan adımlar hakkında bilgi verirler, önemli konuları ve yolsuzluğun önlenmesiyle ilgili kararların uygulanmasını tartışırlar ve Konferansta gündeme getirilecek öneriler hazırlarlar. 

On birinci oturum: 8-10 Haziran 2020 Viyana-Avusturya
Onuncu oturum: 4-6 Eylül 20219Viyana-Avusturya
Dokuzuncu oturum: 5-7 Eylül 2018 Viyana-Avusturya
Sekizinci oturum: 21-23 Ağustos 2017 Viyana-Avusturya
Yedinci oturum: 22–24 Ağustos 2016 Viyana Avusturya
Altıncı Oturum: 31 Ağustos–2 Eylül 2015 Viyana Avusturya
Beşinci Oturum: 8–10 Eylül 2014 Viyana Avusturya
Dördüncü Oturum: 26–28 Ağustos 2013 Viyana Avusturya
Üçüncü Oturum: 27–29 Ağustos 2012 Viyana Avusturya
İkinci Oturum: 22–24 Ağustos 2011 Viyana Avusturya
Birinci Oturum: 13–15 Aralık 2010 Viyana Avusturya 

Çalışma Grubunun Yetkisi
BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesine Taraf Devletlerin Konferansı, 3. oturumunda “Önleyici Tedbirler” başlıklı 3/2 sayılı kararı kabul etti. Konferans, bu kararla önleyici tedbirler üzerine bir geçici açık uçlu hükümetlerarası çalışma başlatılmıştır. 

Önlemeye ilişkin Bilginin Tematik Olarak Düzenlenmesi 
Tematik sayfalar taraf devletlerce Önleme Çalışma Grubu toplantıları öncesi gönderilen bilgilerin ve materyallerin, Sekreterlik tarafından çıkarılan yayınların ve temel raporların ve Çalışma grubu oturumlarında verilen sunumların bir derlemesidir. Bunlar ilişkili politikaları, uygulamaları ve mevzuatı ve diğer kaynak materyali içerir. 

Uygulamanın Gözden Geçirilmesi Çalışma Grubu

Uygulamanın Gözden Geçirilmesi Çalışma Grubu, BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesine Taraf Devletlerin Konferansının yardımcı organıdır. Grubun sorumlulukları; inceleme süreci hakkında taslak bir bakışa sahip olmak ve teknik yardım gerekliliklerini göz önünde bulundurarak sözleşmenin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

2016 yılında Grup, analitik çalışmaları için 2017–2019 yıllarını kapsayan  çok yıllık bir çalışma planını kabul etmiştir. Bu çalışma planı, Grubun her oturumuna ve yeniden başlatılmış oturumlarına bir konu belirlemektedir. Grup her yıl bir oturum ve en fazla iki yeniden başlatılmış oturum yapar, oturumlar esnasında katılımcılar ülke incelemeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunabilir, incelemeleri ve teknik yardımla ilgili önemli konuları tartışabilirler. 

İkinci kez yeniden başlatılan On birinci Oturum: 16-18 Kasım 2020 Viyana Avusturya
İlk kez yeniden başlatılan On birinci oturum: 31 Ağustos – 2 Eylül 2020 Viyana Avusturya
On birinci oturum: 29 Haziran – 1 Temmuz 2020 Viyana Avusturya
Onuncu Oturum: 02 – 04 Eylül 2019 Viyana Avusturya
İkinci kez yeniden başlatılan dokuzuncu oturum: 12–16 Kasım 2018 Viyana Avusturya
İlk kez yeniden başlatılan dokuzuncu oturum: 3–5 Eylül 2018 Viyana Avusturya
Dokuzuncu Oturum: 4–6 Haziran 2018 Viyana Avusturya
Yeniden başlatılan sekizinci oturum: 7-8 Kasım 2017 Viyana Avusturya 
Sekizinci Oturum: 19-23 Haziran 2017 Viyana Avusturya 
Yeniden Başlatılan yedinci Oturum: 14-16 Kasım 2016 Viyana Avusturya
Yedinci Oturum: 20-24 Haziran 2016 Viyana Avusturya
Yeniden Başlatılan altıncı oturum: 3-4 Kasım 2015 Saint Petersburg Rusya 
Altıncı Oturum: 1-5 Haziran 2015 Viyana Avusturya 
Yeniden Başlatılan beşinci Oturum: 13-15 Ekim 2014 Viyana Avusturya 
Beşinci Oturum: 2-6 Haziran 2014 Viyana Avusturya
Yeniden başlatılan dördüncü oturum: 26-27 Kasım 2013 Panama, Panama 
Dördüncü Oturum: 27-31 Mayıs 2013 Viyana Avusturya
Yeniden Başlatılan Üçüncü Oturum: 14-16 Kasım 2012 Viyana Avusturya  
Üçüncü Oturum: 18-22 Haziran 2012 Viyana Avusturya
Yeniden Başlatılan İkinci Oturumun Devamı: 25 Ekim 2011 Marakeş Morokko 
Yeniden Başlatılan İkinci Oturum: 7-9 Eylül 2011 Viyana Avusturya
Yeniden Başlatılan birinci oturum: 29 Kasım-1 Aralık 2010 Viyana Avusturya
Birinci Oturum: 28 Haziran- 2 Temmuz 2010 viyana Avusturya

Uygulamanın Gözden Geçirilmesi Çalışma Grubunun Geçmişi ve Yetkisi
3/1 sayılı Karar ve Mekanizmanın görev tanımı uyarınca Konferans tarafından hükümetlerarası açık uçlu bir grup olarak kurulan Uygulama İnceleme Grubu, Konferansın otoritesi altında faaliyet gösterir ve Konferansa rapor verir. Görev tanımı uyarınca; 

“…42.Uygulama İnceleme Grubu taraf devletlerin hükümetlerarası açık uçlu grubu olacaktır. Grup, Konferansın otoritesi altında faaliyet gösterecek ve Konferansa rapor verecektir. 
 
43. Uygulama İnceleme Grubu yılda en az bir kez Viyana’da toplantı yapacaktır. 
44.Uygulama İnceleme Grubunun görevleri, sözleşmenin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, teknik yardım gerekliliklerini göz önünde bulundurmak , zorlukları ve  doğru uygulamaları tespit etmek  için inceleme süreci hakkında genel bir fikre sahip olmaktır. Tematik uygulama raporu Uygulama İnceleme Grubunun analitik çalışmasının temeli olarak hizmet edecektir. Uygulama İnceleme Grubu yaptığı görüşmelere dayanarak Konferansın görüşüne ve onayına öneri ve sonuçlarını sunacaktır...”

Varlıkların Geri Alınması Çalışma Grubu

Varlıkların Geri Alınması Açık uçlu Hükümetlerarası Çalışma Grubu, BM Yolsuzlukla Mücadele Taraf Devletleri Konferansı’nın tamamlayıcı bir organıdır. Konferansın yetkilerinin yerine getirilmesinde Bu çalışma grubu yolsuzlukla ilgili ilerlemelere yardım etmekten ve tavsiyede bulunmaktan sorumludur. Bu görev çalınanın geri kazanılmasını ve kurtarılmasını Sözleşme'nin temel bir ilkesi olarak koruyan Sözleşmenin 5. Bölümünden kaynaklanmaktadır.

Varlık Geri Alınması Çalışma Grubu 2006 yılında kuruluşundan itibaren yılda bir kez çok oturumlu toplantı düzenler. Bu toplantılarda katılımcılar bilgi paylaşır ve Konferansta sunulacak önerileri hazırlar.

On dördüncü Oturum: 16-18 Kasım 2020 Viyana, Avusturya
On üçüncü Oturum: 29-30 Mayıs 2019 Viyana, Avusturya
On ikinci Oturum: 6-7 Haziran 2018 Viyana, Avusturya
On birinci Oturum: 24-25 Ağustos 2017 Viyana, Avusturya
Onuncu Oturum: 25-26 Ağustos 2016 Viyana, Avusturya
Dokuzuncu Oturum: 3-4 Eylül 2015 Viyana, Avusturya
Sekizinci Oturum: 11-12 Eylül 2014 Viyana Avusturya
Yedinci Oturum: 29-30 Ağustos 2013 Viyana Avusturya
Altıncı Oturum: 30-31 Ağustos 2012 Viyana Avusturya
Beşinci Oturum: 25-26 Ağustos 2011 Viyana Avusturya
Dördüncü Oturum: 16-17 Aralık 2010 Viyana Avusturya
Üçüncü Oturum: 13-14 Mayıs 2009 Viyana Avusturya
İkinci Oturum: 25-26 Eylül 2008 Viyana Avusturya
Birinci Oturum: 27-28 Ağustos 2007 Viyana Avusturya

Çalışma Grubunun Yetkisi
Varlık Geri Alınması Çalışma Grubu, Taraf Devletler Konferansı tarafından “Varlık Geri Alınması Hükümetlerarası Çalışma Grubunun  Kuruluşu” başlıklı 1/4 sayılı kararının kabulü ile kurulmuştur. Bu kararda Konferans Konferansın çalışma usullerinin 2. paragrafının 2. maddesi ile BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin (UNCAC) 4. paragrafının 63. maddesine uygun olarak açık uçlu bir hükümetlerarası çalışma grubu kurulmuştur.  Konferans aynı kararında, çalışma grubunun görevlerini Konferansa varlık geri kazanımı alanında kümülatif bilgi toplamak,  bilgi paylaşımını kolaylaştırmak, devletlere doğru uygulamaları ve fikirleri sağlamak ve devletler arasında işbirliğini teşvik etmek  olarak belirlemiştir.
 
Taraf Devletler Konferansı 2/3, 3/3, 4/4 ve 5/3 sayılı kararlarıyla Çalışma Grubunun görüşmelerine varlıkların geri kazanımı konusunda kümülatif bilgi geliştirmeye ve doğru uygulamaları paylaşmaya yönelik bir bakış açısıyla devam etmesine karar vermiştir. 2012 ve 2015 yılları arasında Çalışma Grubu, altıncı oturumda kabul edilen çok yıllık çalışma planına odaklanmıştır. Taraf Devletler Konferansı 6/2 sayılı Kararı ile Çalışma Grubunu; yolsuzluk mağdurlarını ve tazminat parametrelerini saptamak, Sözleşmenin 56. maddesine uygun olarak Taraf Devletlerin uygun adımları atması için gerekli bilgileri zamanında ve ileriye etkili olarak paylaşmaya yönelik prensipler geliştirmek ve en iyi yöntemleri tespit etmek ve Sekreterliğin yardımıyla Taraf Devletlerin çözüm yöntemlerini ve diğer mekanizmaları kullanmasıyla ilgili bilgi toplamak için en iyi yöntemlere odaklanmaya yönlendirmiştir. 

Ayrıca, BMYMS’nin 5. Bölümü uyarınca eylemde bulunmak için Taraf Devletler Konferansı, yolsuzluk işlemlerinin başarılı bir şekilde geri kazanımına katkıda bulunma amaçlı uluslararası işbirliğine yönelik etkili eylemde bulunma taahhüdünü yenilemektedir. 

Uluslararası İşbirliği  Uzmanlar Grubu 

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’ne taraf ülkelerin katıldığı konferansta, 4/2 önergesine göre uluslararası işbirliğini geliştirmek için açık uçlu hükümetler arası uzman toplantıları düzenleme  hususunda  anlaşma sağlanmıştır. 
Toplantıların amacı, uluslararası işbirliği konusunda bir bilgi birikimi yaratmak ve bu tarz bir işbirliği konusunda taraf ülkeleri teşvik etmek, bunun yanında taraf ülkeler arasında deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağlamak ve taraf ülkelerin kapasite geliştirme ihtiyaçlarını Konferans aracılığıyla tespit etmek olarak belirlenmiştir. 
Taraf ülkeler toplantı ile yılda bir kere bir araya gelmektedir. 

Kaynakça
  • Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
  • Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Uygulama Şekli- Suç, Kanun Hükmüve Uluslararası İşbirliği
  • Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Gözden Geçirilmesi İçin Mekanizma
  • Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Altındaki Yetkili Ulusal Makamlar 
  • Yolsuzlukla Mücadele Bilinci İçin Araç ve Kaynaklar (TRACK- Tools andResourcesfor Anti-Corruption Knowledge)
  • Uluslararası İşbirliğini Gerçekleştirmek için Araç ve Yayınlar 
Uygulanma inceleme  Mekanizması tarafından oluşturulan, ülke değerlendirme raporlarının yönetici özetleri de dahil olmak üzere tüm belgelere, ulusal hukuki metinlere ve ilgili otoriteler hakkında bilgilere Ülke Profilleri Veritabanından ulaşılabilir.