Hakkımızda

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZLEŞMESİ ÇALIŞMA GRUBU

Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesini (BMYMS) 10 Aralık 2003 tarihinde imzalanmış ve Sözleşme 24 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

BMYMS’nin ülkemiz koordinatörlüğü Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmekte iken Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte bu görev 02 Mayıs 2018 tarihinde Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.

1 Haziran 2018 tarihi itibariyle ise, Sözleşmenin Uygulamanın Gözden Geçirilmesi Mekanizması kapsamında Türkiye ikinci döngü incelenme sürecine girmiştir.

Bu itibarla, BMYMS ülkemiz koordinatörlüğünü yürütmek amacıyla Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ile hâkim ve uzmanlardan oluşan “Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.

Çalışma Grubu, Birleşik Krallığın 2. döngü çerçevesinde incelenmesine ilişkin  çalışmalarını tamamlamış olup halihazırda ülkemizin ikinci döngü incelenmesi sürecindeki iş ve işlemleri yürütmektedir.