BMYMS Mekanizmalar

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Taraf Devletler Konferansı

Taraf Devletler Konferansı (COSP) BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin politika oluşturucu ana organıdır. Bu yönüyle Konferans, sözleşmeye taraf olan ve sözleşmeyi imzalayan devletleri sözleşmenin uygulanmasında destekleyici bir rol üstlenmekte ve BM Uyuşturucu ve Suçla Mücadele Ofisi (UNODC)’ne yolsuzlukla mücadele faaliyetlerini geliştirilmesi ve uygulanması için kılavuzluk etmektedir.

Konferans’ın kurulma amacı, Sözleşmenin 63. maddesine uygun olarak;
• Sözleşmeyi uygulamak için devletlerin kapasitesini geliştirmek,
• Sözleşmenin hedeflerini gerçekleştirmede uluslararası işbirliğini güçlendirmek,
• Sözleşmenin uygulanması sağlamak ve gözden geçirmektir.
Konferans görevi süresince sonuç bildirgeleri yayınlamak ve gerekli kararları almak üzere iki yılda bir toplanır.

8.oturum
16-20
Aralık 20 19
7. oturum
6-10 Kasım 2017
6. oturum
2-6 Kasım 2015
5. oturum
25-29 Kasım 2013
4. oturum
24-28 Ekim 2011
3. oturum
9-13 Kasım 2009
2. oturum
28 Ocak-1 Şubat 2008
1.oturum
10-14 Aralık 2006

Sözleşmeyi onaylan tüm devletler Konferansın bir parçasıdır, fakat Sözleşmeyi imzalamış ancak henüz onay sürecini tamamlamamış devletler ise Konferansa gözlemci olarak katılabilirler. Yine, Sözleşmeyi imzalamayan devletler ile uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları da oturumlara gözlemci olarak katılmak için başvurabilirler.
Konferans, kendi yetkisi altında çalışan ve görevlerini yerine getirmek hususunda kendisine yardım edecek yan organlar kurmuştur. Bu organlar Konferansı destekleyici nitelikte olup, görevine giren konularda öneri ve tavsiyede bulunmaktadırlar.
(Sözleşmenin 7. paragrafı ve 63. maddesine göre)

                                                    

 
 

 
UGGM ( BMYMS Uygulamanın Gözden Geçirilmesi Mekanizması )

Sözleşmeye taraf devletlerin mevcut hukukî ve kurumsal durumlarının tespiti ile Sözleşmeye ne şekilde uyum sağladıklarını tespit etmek amacıyla, bir gözden geçirme mekanizması (review mechanism) kurulmuştur.
Gözden Geçirme Mekanizması (Review Mechanism)’da İncelemeler

1-    Birinci Döngü (First Cycle)
BMYMS’nin Üçüncü ve Dördüncü Bölümleri ( Suç Olarak Düzenleme ve Yasa Uygulaması – Uluslararası İşbirliği )

2-    İkinci Döngü (Second Cycle)
BMYMS’nin İkinci ve Beşinci Bölümleri ( Önleyici Tedbirler ve Varlıkların Geri Alınması)
BMYMS ülke incelemesine ilişkin sorumlu kurum, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüdür. BMYMS ülke incelemesinde diğer ilgili kurumlar, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Malî Suçları Araştırma Kuruludur.