Suçluların İadesi - Genel Bilgiler

I- GENEL BİLGİLER :

Tanım :
Suçlu iadesi (geri verme), isteyen devlet adli makamlarınca yürütülen bir soruşturma, kovuşturma veya isteyen devlet mahkemelerince verilip kesinleşmiş bir mahkeme hükmü nedeniyle istenilen devlet ülkesinde bulunan şüpheli, sanık veya hükümlünün isteyen devlete teslim edilmesidir.

Merkezi Makam :
Suçlu iadesine ilişkin sözleşmelerde Adalet Bakanlıkları merkezi makam olarak gösterilmiştir. Ülkemizle ilgili suçlu iadesi işlemlerinde Adalet Bakanlığı merkezi makam olarak görev yapar. Bu görev Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

***Diğer bölümlere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız...
   
II- İADE İŞLEMİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI
   
III- TÜRKİYE’DEN YURT DIŞINA YAPILAN TALEPLERDE İADE EVRAKININ HAZIRLANMASI
   
IV- YENİDEN YARGILAMA KONUSUNDA GARANTİ VERİLMESİ
   
V- İADE EDİLEN KİŞİNİN İADE TALEBİNE KONU EDİLMEYEN SUÇLARDAN YARGILANMASI VEYA BU TÜR HÜKÜMLERİN İNFAZI
   
VI- YABANCI ÜLKELERDEN GELEN İADE TALEPLERİ
   
VII- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE ARAMIZDAKİ SUÇLU İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL