Avrupa Konseyi Sözleşmeleri

 

 
 
ETS NO SÖZLEŞMENİN ADI
(Türkçe ve İngilizce )
  İMZA
  TARİHİ
    ONAY 
    TARİHİ
 YÜRÜRLÜK    TARİHİ TÜRKÇE METİN İNGİLİZCE METİN TARAFLAR / ÇEKİNCELER SÖZLEŞME METNİ
001 AVRUPA KONSEYİ‘nin STATÜSÜ (Statute of the Council of Europe)   13.04.1950 13.04.1950 COE Treaty Office  
002 AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİK GENEL ANLAŞMA (General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe ) 02.09.1949 07.01.1960 07.01.1960 COE Treaty Office  
005 İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms )  04.11.1950 18.05.1954 18.05.1954

COE Treaty Office   
009 İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞMEYE EK PROTOKOL (Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)   20.03.1952 18.05.1954 18.05.1954

COE Treaty Office   
010 AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİK GENEL ANLAŞMAYA EK PROTOKOL (Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe )  06.11.1952 07.01.1960 07.01.1960 COE Treaty Office  
012 YAŞLILAR, MALULLER VE FELAKET ZEDELERE İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PLANLARINA DAİR GEÇİCİ AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Interim Agreement on Social Security Schemes Relating to Old Age, Invalidity and Survivors ) 11/12/1953 14/4/1967  1/5/1967   COE Treaty Office  
012A YAŞLILAR, MALULLER VE FELAKET ZEDELERE İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PLANLARINA DAİR GEÇİCİ AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Protocol to the European Interim Agreement on Social Security Schemes Relating to Old Age, Invalidity and Survivors )  11/12/1953  14/4/1967  1/5/1967   COE Treaty Office  
013 YAŞLILAR, MALULLER VE FELAKET ZEDELER İÇİN PLANLARDAN BAŞKALARI İÇİN SOSYAL GÜVENLİĞE DAİR AVRUPA GEÇİCİ SÖZLEŞMESİ (European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors)   11/12/1953  14/4/1967 1/5/1967   COE Treaty Office  
013A YAŞLILAR, MALULLER VE FELAKET ZEDELER İÇİN PLANLARDAN BAŞKALARI İÇİN SOSYAL GÜVENLİĞE DAİR GEÇİCİ AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Protocol to the European Interim Agreement on Social Security other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors )  11/12/1953 14/4/1967  1/5/1967   COE Treaty Office   
014 TIBBI VE SOSYAL YARDIMA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Social and Medical Assistance )   11/12/1953  2/12/1976  1/1/1977 COE Treaty Office  
014/A TIBBI VE SOSYAL YARDIMA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Protocol to the European Convention on Social and Medical Assistance )   11/12/1953 2/12/1976  1/1/1977 COE Treaty Office  
015 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE DİPLOMALARIN DENKLEĞİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Equivalence of Diplomas leading to Admission to Universities)    
11/12/1953
 
10/10/1957
10/10/1957   COE Treaty Office
016 PATENT BAŞVURUSU İÇİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN İŞLEMLERE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention relating to the Formalities required for Patent Applications )   
11/12/1953
 
22/10/1956
1/11/1956 COE Treaty Office
018 AVRUPA KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ ( European Cultural Convention )  19/12/1954  10/10/1957  10/10/1957 COE Treaty Office
019 AVRUPA İKAMET SÖZLEŞMESİ (European Convention on Establishment ) 13/12/1955  20/3/1990 20/3/1990   COE Treaty Office
020 SAVAŞ MALÜLLERİNİN TIBBİ TEDAVİLERİ MAKSADIYLA AVRUPA KONSEYİNE ÜYE ÜLKELER ARASINDA DEĞİŞİMİNE DAİR ANLAŞMA (Agreement on the Exchange of War Cripples between Member Countries of the Council of Europe with a view to Medical Treatment  )  
13/12/1955
 
7/10/1959
 1/11/1959   COE Treaty Office
021 ÜNİVERSİTE TAHSİLİ MÜDDETLERİNİN MUADELETİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ ( European Convention on the Equivalence of Periods of University Study )   
25/9/1957
 
18/2/1960
18/2/1960   COE Treaty Office
022 AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİK GENEL ANLAŞMAYA EK İKİNCİ PROTOKOL (Second Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe )   25/9/1957 7/1/1960 7/1/1960   COE Treaty Office
024 SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Extradition )  
13/12/1957
 
7/1/1960
18/4/1960 COE Treaty Office
025 KİŞİLERİN AVRUPA KONSEYİNE ÜYE ÜLKELER ARASINDA DOLAŞIMINI DÜZENLEYEN KURALLARA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on Regulations governing the Movement of Persons between Member States of the Council of Europe )   
25/5/1961
 
25/5/1961
 1/6/1961   COE Treaty Office
026 İNSAN MENŞEİLİ TEDAVİ EDİCİ MADDELERİN DEĞİŞİMİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin)  
15/12/1958
 
3/6/1966
 1/7/1966 COE Treaty Office
027 TELEVİZYON FİLMLERİ YOLUYLA PROGRAM DEĞİŞİMLERİNİ İÇEREN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement concerning Programme Exchanges by means of Television Films)   15/12/1958  27/2/1964  28/3/1964   COE Treaty Office
028 AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİK GENEL ANLAŞMAYA EK ÜÇÜNÇÜ PROTOKOL (Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe )   31/3/1959 16/1/1975  16/1/1975   COE Treaty Office
029 MOTORLU TAŞITLAR AÇISINDAN HUKUKİ SORUMLULUĞA KARŞI ZORUNLU SİGORTAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Compulsory Insurance against Civil Liability in respect of Motor Vehicles    26/6/1974  26/4/2000  25/7/2000 COE Treaty Office
030 CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters ) 23/10/1959 24/6/1969 22/9/1969 COE Treaty Office
033 TEŞHİS VEYA TEDAVİ AMACIYLA HASTAHANELER VE DİĞER TIBBİ KURUMLARDA ÜCRETSİZ OLARAK ÖDÜNÇ KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ, CERRAHİ VE LABORATUVAR EKİPMANLARININ GÜMRÜKSÜZ OLARAK GEÇİCİ İTHALİNE DAİR ANLAŞMA (Agreement on the Temporary Importation, free of duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for use on free loan in Hospitals and other Medical Institutions for purposes of Diagnosis or Treatment ) 1/6/1962  10/3/1966  11/6/1966   COE Treaty Office
035 AVRUPA SOSYAL ŞARTI (European Social Charter) 18/10/1961  24/11/1989 24/12/1989   COE Treaty Office
036 AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİKGENEL ANLAŞMA (Fourth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe )   
1/6/1962
 
1/6/1962
 1/3/1965   COE Treaty Office
037 AVRUPA KONSEYİNE ÜYE DEVLETLER ARASINDA GENÇ KİŞİLERİN MÜŞTEREK PASAPORTLA SEYAHATLERİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe)    
14/9/1962
 
14/9/1962
 15/10/1962 COE Treaty Office
038 İKLİMSEL ÖZEL VASITALAR VE TIBBİ TEDAVİ KONULARINDA KARŞILIKLI YARDIMA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on Mutual Assistance in the matter of Special Medical Treatments and Climatic Facilities )   
14/5/1962
 
27/11/1964
 28/12/1964   COE Treaty Office
039 KAN GRUPLARIN DEĞİŞİMİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on the Exchanges of Blood-Grouping Reagents )   
14/5/1962
 
27/11/1964
 28/12/1964   COE Treaty Office
044 İNSAN HAKLARI ADALET DİVANININ İSTİŞARİ MÜTALAA YETKİSİNİ KABUL KONUSUNDA ANA HÜRRİYETLER VE İNSAN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ’NE EK PROTOKOL Protocol No. 2 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, conferring upon the European Court of Human Rights competence to give advisory opinions    
6/5/1963
 
25/3/1968
 21/9/1970   COE Treaty Office
045 SÖZLEŞMENİN 29. 30. VE 34. MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞMEYE EK ÜÇÜNCÜ PROTOKOL (Protocol No. 3 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 29, 30 and 34 of the Convention )   
6/5/1963
 
25/3/1968
 21/9/1970   COE Treaty Office
048 AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK KODU (European Code of Social Security) 13/5/1964  7/3/1980  8/3/1981 COE Treaty Office
050 Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia      
22/11/1993
 23/2/1994   COE Treaty Office
053 ULUSAL SINIRLAR DIŞINDAKİ İSTASYONLARDAN İLETİLEN YAYINLARIN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement for the Prevention of Broadcasts transmitted from Stations outside National Territories)   
13/8/1969
 
16/1/1975
 17/2/1975   COE Treaty Office
055 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN 22. VE 40. MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN BEŞ SAYILI PROTOKOL (Protocol No. 5 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, amending Articles 22 and 40 of the Convention )   
14/5/1971
 
20/12/1971
 20/12/1971   COE Treaty Office
062 YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Information on Foreign Law )  
7/6/1968
 
19/12/1975
 20/3/1976   COE Treaty Office
063 DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARINCA DÜZENLENEN BELGELERDE ONAY İŞLEMİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Abolition of Legalisation of Documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers )   1/9/1980 22/6/1987  23/9/1987 COE Treaty Office
065 ULUSLARARASI NAKLİYAT ESASINDA HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention for the Protection of Animals during International Transport)  18/4/1974  19/12/1975 20/6/1976 COE Treaty Office
070 CEZA YARGILARININ MİLLETLER ARASI DEĞERİ KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the International Validity of Criminal Judgments)  26/6/1974 27/10/1978  28/1/1979 COE Treaty Office
071 KÜÇÜKLERİN VATANA İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Repatriation of Minors )  26/6/1974 2/12/1976   COE Treaty Office
073 CEZA KOĞUŞTURMALARININ AKTARILMASI NA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters)    26/6/1974  27/10/1978 28/1/1979 COE Treaty Office
077 VASİYETNAMELERİN TESCİLİ KONUSUNDA BİR USUL KURULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (Convention on the Establishment of a Scheme of Registration of Wills )  18/4/1974  19/12/1975 20/3/1976   COE Treaty Office
078 AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ (European Convention on Social Security )  14/12/1972 2/12/1976 1/3/1977   COE Treaty Office
078/A AVRUPA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ’NE EK ANLAŞMA (Supplementary Agreement for the Application of the European Convention on Social Security)  14/12/1972 2/12/1976  1/3/1977 COE Treaty Office
080 CENAZELERİN NAKLİ ANLAŞMASI (Agreement on the Transfer of Corpses )   26/10/1973 19/12/1975 20/1/1976 COE Treaty Office
081 TELEVİZYON YAYINLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ PROTOKOLÜNE EK PROTOKOL (Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts )  24/5/1974 19/12/1975  20/1/1976   COE Treaty Office
084 DOKULARI GURUPLANDIRMAYA YARAYAN RREAKTİFLERİN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents   13/10/1980 1/12/2004  2/1/2005 COE Treaty Office
86 SUÇLULARIN İADESİ SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Convention on Extradition) 22/03/2016 11/07/2016 9/10/2016 COE Treaty Office
089 Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Tissue-Typing Reagents   13/10/1980  1/12/2004 2/1/2005 COE Treaty Office
090 TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Suppression of Terrorism )  27/1/1977 19/5/1981  20/8/1981 COE Treaty Office
092 ADLİ YARDIM İÇİN BAŞVURULARIN İLETİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid )  27/1/1977 22/3/1983 23/4/1983 COE Treaty Office
093 GÖÇMEN İŞÇİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Legal Status of Migrant Workers )   24/11/1977 19/05/1981  1/5/1983   COE Treaty Office
097 YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Convention on Information on Foreign Law )   
1/9/1980
 
1/12/2004
 2/3/2005 COE Treaty Office
098 SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL (Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition )  16/7/1987  16/7/1992  8/10/1992 COE Treaty Office
099 CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters )   
4/2/1986
 
29/3/1990
 27/6/1990 COE Treaty Office
103 ULUSLAR ARASI NAKİL SÜRESİNCE HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Convention for the Protection of Animals during International Transport  ) 19/6/1985  19/5/1989  7/11/1989   COE Treaty Office
104 AVRUPA TABİİ HAYATINI BİTKİ VE HAYVANLARIN YAŞADIĞI YERLERİ KORUMA ALTINA ALINMASINA DAİR SÖZLEŞME (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats)    19/9/1979  2/5/1984  1/9/1984 COE Treaty Office
105 ÇOCUKLARIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASINA İLİŞKİN KARARLARIN İNFAZI VE TANINMASINA VE ÇOCUKLARIN MUHAFAZA ALTINA ALINMASININ TELAFİSİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children )  20/10/1997  8/2/2000  1/6/2000   COE Treaty Office
106 BELİRLİ BİR BÖLGEYE AİT TOPLULUKLAR VEYA HÜKÜMETLER ARASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİNE DAİR TASLAK AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities)   4/2/1998  11/7/2001 12/10/2001 COE Treaty Office
108 KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLENMESİ AÇISINDAN BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ (Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data) 28/01/1981 02/05/2016 1/9/2016 COE Treaty Office
109 İNSAN MENŞEİLİ TEDAVİ EDİCİ MADDELERİN KARŞILIKLI VERİLMESİNE DAİR AVRUPA ANLAŞMASINA EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin  )    1/1/1985  1/1/1985   COE Treaty Office
110 Additional Protocol to the Agreement on the Temporary Importation, free of duty, of Medical, Surgical and Laboratory Equipment for Use on free loan in Hospitals and other Medical Institutions for Purposes of Diagnosis or Treatment      1/1/1985  1/1/1985   COE Treaty Office
111 Additional Protocol to the European Agreement on the Exchanges of Blood-Grouping Reagents      1/1/1985  1/1/1985   COE Treaty Office
112 HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR SÖZLEŞME (Convention on the Transfer of Sentenced Persons )   19/6/1985  3/9/1987 1/1/1988 COE Treaty Office
113 Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts    25/10/1984  13/12/1984  1/1/1985   COE Treaty Office
114 ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR EK 6 NOLU PROTOKOL Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty    15/1/2003 12/11/2003  1/12/2003 COE Treaty Office
118 İNSAN HAKLARININ VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞMEYE EK 8. PROTOKOL (Protocol No. 8 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)   4/2/1986  19/9/1989  1/1/1990   COE Treaty Office
120 SPORTİF KARŞILAŞMALARDA VE ÖZELLİKLE FUTBOL MAÇLARINDA SEYİRCİLERİN ŞİDDET GÖSTERİLERİNE VE TAŞKINLIKLARINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ(European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in particular at Football Matches  )  25/9/1986 30/11/1990  1/1/1991 COE Treaty Office
121 AVRUPA MİMARİ MİRASININ KORUNMASI SÖZLEŞMESİ (Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe)  3/10/1985 11/10/1989  1/2/1990 COE Treaty Office
122 MAHALLİ İDARELER AVRUPA ANTLAŞMASI (European Charter of Local Self-Government)   21/11/1988 9/12/1992  1/4/1993 COE Treaty Office
125 EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ European Convention for the Protection of Pet Animals   18/11/1999  28/11/2003  1/6/2004 COE Treaty Office
126 İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YADA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment )   11/1/1988  26/2/1988  1/2/1989   COE Treaty Office
131 TELEVİZYON YAYINLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI PROTOKOLÜNE EK 3. PROTOKOL(Third Additional Protocol to the Protocol to the European Agreement on the Protection of Television Broadcasts )   
20/4/1989
 
24/11/1989
  COE Treaty Office
132 SINIR ÖTESİ TELEVİZYONA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Transfrontier Television )   7/9/1992 21/1/1994  1/5/1994   COE Treaty Office
134 İLAÇ KODEKSİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR SÖZLEŞME PROTOKOLÜ (Protocol to the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia )    22/11/1993 23/2/1994   COE Treaty Office
135 ANTİ DOPİNG SÖZLEŞMESİ (Anti-Doping Convention  )  
16/11/1989
 
22/11/1993
1/1/1994 COE Treaty Office
137 AVRUPA KONSEYİNİN İMTİYAZ VE MUAFİYETLERİNE MÜTEALLİK UMUMİ ANLAŞMAYA EK 5. PROTOKOL (Fifth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe)  30/9/1991 1/6/1994 1/10/1994 COE Treaty Office
141 SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANMASI ARAŞTIRILMASI , ELE GEÇİRİLMESİ VE EL KONULMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (KARAPARA) (Convention On Laundering,Search, Seizure And Confiscation Of The Proceeds From Crime)  27/9/2001 6/10/2004  1/2/2005 COE Treaty Office
142 Protocol amending the European Social Charter 06/10/2004 10/06/2009       COE Treaty Office
143 ARKEOLOJİK MİRASIN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised)    16/1/1992 29/11/1999  30/5/2000 COE Treaty Office
147 SİNEMATOĞRAFİK ESERLERE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (European Convention on Cinematographic Co-Production  )  10/1/1997  9/3/2005  1/7/2005 COE Treaty Office
151 İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YADA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK 1 PROTOKOL (Protocol No. 1 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) 10/5/1995  17/9/1997  1/3/2002   COE Treaty Office
152 Protocol No. 2 to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 10/05/1995 17/09/1997 01/03/2002   COE Treaty Office
155 İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞMEYE , SÖZLEŞMEYLE ÖN GÖRÜLEN TAKİP MEKANİZMASININ YENİDEN YAPILANMASINA İLİŞKİN EK 11. PROTOL (Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery established thereby )   11/5/1994 11/7/1997  1/11/1998   COE Treaty Office
156 UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 17. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DENİZ YOLUYLA YAPILAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ANLAŞMASI(Agreement on Illicit Traffic by Sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancesy )  06/10/2004 26/02/2013 01/06/2013   COE Treaty Office
160 European Convention on the Exercise of Children's Rights    9/6/1999  10/6/2002  1/10/2002   COE Treaty Office
161 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights 3/7/2002  6/10/2004  1/12/2004 COE Treaty Office
162 Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe  15/2/1999  17/9/2003  18/10/2003 COE Treaty Office
163 European Social Charter (revised) 06/10/2004 27/06/2007 01/08/2007     COE Treaty Office
164 BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI HASASİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ Convention for the protection of Human Rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine    4/4/1997  2/7/2004 1/11/2004 COE Treaty Office
165 Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region 01/12/2004 08/01/2007 01/03/2007     COE Treaty Office
167 Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesine Ek Protokol (Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons) 10/11/2010 21/03/2016 1/9/2016 COE Treaty Office
171 AVRUPA SINIR ÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİ EK PROTOKOL Protocol amending the European Convention on Transfrontier Television      1/10/2000  1/3/2002 COE Treaty Office
173 YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ Criminal Law Convention on Corruption    27/9/2001 29/3/2004  1/7/2004 COE Treaty Office
174 YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ Civil Law Convention on Corruption    
27/9/2001
 
17/9/2003
 1/1/2004 COE Treaty Office
176 European Landscape Convention 20/10/2000  13/10/2003  1/3/2004   COE Treaty Office
179 ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE DAİR EK PROTOKOL (Additional Protocol to the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid  ) 4/10/2001  31/3/2005  1/7/2005 COE Treaty Office
182 CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK-2 NOLU PROTOKOL 22/3/2016 11/7/2016 1/11/2016 COE Treaty Office
185 SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİ (Convention on Cybercrime) 10/11/2010 29/09/2014 01/01/2015 COE Treaty Office
187 Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances 09/01/2004 20/02/2006 01/06/2006   COE Treaty Office
190 Protocol amending the European Convention on the Suppression of Terrorism    
15/7/2003
 
20/5/2005
    COE Treaty Office
191 Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol (Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption)  12/4/2012  16/12/2014 1/4/2015 COE Treaty Office
192 ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (Convention on Contact concerning Children) 15/7/2003 23/1/2012 1/5/2012 COE Treaty Office
196 TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ   19/1/2006 23/3/2012 1/7/2012 COE Treaty Office
198 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, EL KONULMASI, MÜSADERESİ VE TERÖRİZMİN FİNANSMANINA İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ (Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism) 28/03/2016 02/05/2016 18/02/2016 COE Treaty Office
201 Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi (Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse) 25/10/2007 07/12/2011 01/04/2012   COE Treaty Office
209 SUÇLULARIN İADESİ SÖZLEŞMESİNE EK-3 PROTOKOL
 
22/3/2016 11/7/2016 1/11/2016 COE Treaty Office
212 SUÇLULARIN İADESİ SÖZLEŞMESİNE EK-4 PROTOKOL
 
22/3/2016 11/7/2016 1/11/2016 COE Treaty Office