YOLSUZLUĞA KARŞI DEVLETLER GRUBU

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE AVRUPA KONSEYİ STANDARTLARI

Yolsuzlukla mücadele açısından Avrupa Konseyi standartlarını belirleyen temel enstrümanlar aşağıda sıralanmıştır.
1-) Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi (No: 173)
2-) Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi (No: 174)
3-) Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol (No: 191) [Türkiye tarafından 12.04.2012 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşmenin onaylanmasına ilişkin işlemler devam etmektedir.] (Türkçe)
4-) Bakanlar Komitesinin Siyasi Partiler ve Seçim Kampanyalarındaki Yolsuzluklarla Mücadelede Genel Kurallar Hakkında R (2003) 4 Nolu Tavsiyesi (İngilizce);
5-) Yolsuzlukla Mücadelede (97) 24 Nolu Yirmi Temel İlke Kararı (İngilizce) 
6-) Bakanlar Komitesinin Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları Hakkında R (2000) 10 Nolu Tavsiyesi (İngilizce)