Pakistan Şeriat Akademisi Temsilcilerinin Bakanlığımızı Ziyareti.

Pakistan Şeriat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muhammad MUNİR ile yargı mensubu ve uzmanlardan oluşan heyet, 20 Nisan 2018 tarihinde Genel Müdürümüz Sayın Dr. Harun MERT tarafından kabul edilmiştir. 

Ziyaret esnasında konuk heyete, Bakanlığımız teşkilatı ve ülkemiz yargı sistemi konularında bilgi verilmiş olup iki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapılmıştır.

Fotoğraflar