Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Sempozyumu 13-14 Nisan 2018 Tarihlerinde Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Adalet Akademisi'nin birlikte düzenlediği Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Sempozyumu, 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya ATGV Eğitim ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Bilal UÇAR, Genel Müdürümüz Sn. Dr. Harun Mert, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Mustafa Artuç ile çok sayıda akademisyen, Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı katılmıştır.

Sempozyum ile, meslektaşlarımızın ve akademisyenlerin edindikleri izlenimler, karşılaştıkları sorunlar, çözüm önerileri, talepler ele alınarak, ortak bir akıl ile uluslararası adlî yardımlaşma ve işbirliğinde etkinliğin artırılması amaçlanmıştır.

Sempozyum yaklaşık 160 katılımcı ile beş ayrı oturumda gerçekleşmiştir. Oturum Başkanlığını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN'in yaptığı "Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması" başlıklı ilk oturumda Mülkilik İlkesi, Faile Göre ve Mağdura göre Şahsilik İlkesi konuları; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN'in oturum başkanlığını yaptığı "İade Usulü ve Yargılaması" başlıklı ikinci oturumda İadenin Temel Şartları ve İadenin Kabul Edilemeyeceği Haller, İade Amacıyla Geçici Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri ile İade Yargılaması ve Rızaya Dayalı İade Usulü konuları ele alınmıştır. 

"İade Hukuku ve Uluslararası Müesseseler" başlıklı üçüncü oturumun başkanlığını Genel Müdür Yardımcımız Kasım ÇİÇEK yürütmüş olup, İade Sürecinde INTERPOL’ün Rolü ve Uluslararası Yakalama Kararlarının Yerine Getirilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde İade, Mültecilik ve Sınırdışı İlişkisi İade Hukukunda Hususilik Kuralı konuları değerlendirilmiştir.

Sempozyumun ikinci gününde başkanlığını Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim DÜLGER'in yürüttüğü "Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması" başlıklı ilk oturumda Evrensellik İlkesi, Koruma İlkesi ve İkame Yargı Yetkisi ele alınmış; "Uluslararası Adlî Yardımlaşma ve Yabancı Mahkeme Kararlarının İnfazı" başlıklı ikinci oturum İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş TEZCAN başkanlığında Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Soruşturma veya Kovuşturmanın Devri, Uluslararası Adli Yardımlaşma Kapsamında El Koyma ve Müsadere, Uluslararası Adli Yardımlaşma Taleplerinin Yerine Getirilmesinde Hazır Bulunma ve Görüntülü/Sesli İletişim Tekniğiyle İfade Alınması ile Yabancı Mahkeme Kararlarının Yerine Getirilmesi Yöntemi Olarak İnfazın Devri ve Hükümlü Nakli konularında sunum yapılmıştır.