Lahey Sözleşmeleri

 
  Sözleşmenin Adı

Türkiye'nin Taraf Olduğu
Sözleşmeler

Tüm
Sözleşme Metinleri
Hcch Treaty Office
1 15 Temmuz 1955 Tarihli Lahey Konferans Statüsü (Statute of the Hague Conference on Private International Law)  


 İngilizce

Hcch Treaty Office
2 1 Mart 1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Sözleşme (Convention relating to civil procedure)  
Türkçe

 İngilizce
Hcch Treaty Office
3 15 Haziran 1955 Tarihli Uluslararası Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the law applicable to international sales of goods)    
Fransızca
Hcch Treaty Office
4 15 Nisan 1958 Tarihli Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkının Devrini Belirleyecek Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the law governing transfer of title in international sales of goods)  
Fransızca
Hcch Treaty Office
5 15 Nisan 1958 Tarihli Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Seçilen Mahkemenin Yetkisine Dair Sözleşme (Convention on the jurisdiction of the selected forum in the case of international sales of goods)  
Fransızca
Hcch Treaty Office
6 15 Haziran 1955 Tarihli Millî Hukuku ile İkametgâh Hukuku Arasındaki İhtilafların Çözümüne İlişkin Sözleşme (Convention relating to the settlement of the conflicts between the law of nationality and the law of domicile)  
Fransızca
Hcch Treaty Office
7 1 Haziran 1956 Tarihli Yabancı Şirketler, Kurum ve Kuruluşların Tüzel Kişiliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme (Convention concerning the recognition of the legal personality of foreign companies, associations and institutions)  
Fransızca
Hcch Treaty Office
8 24 Ekim 1956 Tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the law applicable to maintenance obligations towards children)  
Türkçe

Fransızca
Hcch Treaty Office
9 15 Nisan 1958 Tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Dair Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme (Convention concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children)  
Türkçe

Fransızca
Hcch Treaty Office
10 5 Ekim 1961 Tarihli Küçüklerin Korunmasında Makamların Yetkisine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme (Convention concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of minors)  
Türkçe
 
İngilizce
Hcch Treaty Office
11 5 Ekim 1961 Tarihli Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline İlişkin Kanunlar İhtilafı Kurallarına Dair Sözleşme (Convention on the Conflicts of Laws relating to the Form of Testamentary Dispositions)  
Türkçe
 
İngilizce
Hcch Treaty Office
12 5 Kasım 1961 Tarihli Yabancı Resmî Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme (APOSTİL) (Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents)
 Türkçe
 
İngilizce
Hcch Treaty Office
13 15 Kasım 1965 Tarihli Evlat Edinmeye İlişkin Kararların Tanınması, Uygulanacak Hukuk ve Yetkiye Dair Sözleşme (Convention on Jurisdiction, Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoptions)    
İngilizce
Hcch Treaty Office
14 15 Kasım 1965 Tarihli Hukukî ve Ticari Konularda Adlî ve Gayrîadlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi (Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters)  
Türkçe
 
İngilizce
Hcch Treaty Office
15 25 Kasım 1965 Tarihli Yetkili Mahkeme Seçimine Dair Sözleşme (Convention on the Choice of Court)    
İngilizce
Hcch Treaty Office
16 1 Şubat 1971 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesi (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters)    
İngilizce
Hcch Treaty Office
17  1 Şubat 1971 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Sözleşmesine Ek Protokol (Supplementary Protocol to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters)  
 İngilizce
Hcch Treaty Office
18  1 Haziran 1970 Tarihli Boşanma ve Ayrılıkların Tanınmasına Dair Lahey Sözleşmesi (Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations)  
 İngilizce
Hcch Treaty Office
19 4 Mayıs 1971 Tarihli Trafik kazlarına Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents)    
İngilizce
Hcch Treaty Office
20 18 Mart 1970 Tarihli Hukukî ve Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanmasına Hakkında Sözleşme (Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters)  
Türkçe

 İngilizce
Hcch Treaty Office
21 2 Ekim 1973 Tarihli Ölen Kişilerin Mallarının Uluslararası Yönetimine İlişkin Sözleşme (Convention concerning the International Administration of the Estates of Deceased Persons)  
 İngilizce
Hcch Treaty Office
22 2 Ekim 1973 Tarihli İmalatçının Sorumluluğuna Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Products Liability)    
İngilizce
Hcch Treaty Office
23 2 Ekim 1973 Tarihli Nafaka Mükellefiyetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme (Convention on the Recognition and Enforcement of Decisions relating to Maintenance Obligations)
 Türkçe
 
İngilizce
Hcch Treaty Office
24 2 Ekim 1973 Tarihli 21956 Tarihli Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Maintenance Obligations)  
Türkçe
 
İngilizce
Hcch Treaty Office
25 14 Mart 1978 Tarihli Evlilikte Mal Rejimlerine Uygulanacak Hukuka İlişkin Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes)    
İngilizce
Hcch Treaty Office
26 14 Mart 1978 Tarihli Nikah ve Evlenmenin Geçerliliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme (Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages)  
 İngilizce
Hcch Treaty Office
27 14 Mart 1978 Tarihli Aracılık Akitlerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Agency)    
İngilizce
Hcch Treaty Office
28 25 Kasım 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Sözleşme (Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction)  
Türkçe
 
İngilizce
Hcch Treaty Office
29 25 Kasım 1980 Tarihli Uluslararası Adalete Erişim Sözleşmesi (Convention on International Access to Justice)    
İngilizce
Hcch Treaty Office
30 1 Temmuz 1985 Tarihli Tröstlerin Tanınmasına ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Trusts and on their Recognition)  
 İngilizce
Hcch Treaty Office
31 22 Aralık 1986 Tarihli Uluslararası Satışı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Contracts for the International Sale of Goods)    
İngilizce
Hcch Treaty Office
32 1 Ağustos 1989 Tarihli Ölen Kişilerin Malvarlıklarının Mirasçılarına İntikaline Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme (Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons)    
İngilizce
Hcch Treaty Office
33 29 Mayıs 1993 Tarihli Çocukların Korunması ve Uluslar arası Evlat Edinilmeleri Hususunda İşbirliğine Dair Sözleşme (Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption)  
Türkçe
 
İngilizce
Hcch Treaty Office
34

19 Ekim 1996 Tarihli Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme (Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children)

 
Türkçe
 
İngilizce
Hcch Treaty Office
35 13 Ocak 2000 Tarihli Yetişkinlerin Uluslar arası Korunmasına Dair Sözleşme (Convention on the International Protection of Adults)    
İngilizce
Hcch Treaty Office
36 Convention on the Law Applicable to Certain Rights in respect of Securities held with an Intermediary  
 İngilizce
Hcch Treaty Office
38 Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance  
Türkçe
 
İngilizce
Hcch Treaty Office
 
Sözleşmelere taraf olan ülkelerin listesini görmek için tıklayınız...