Türkiye’de Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Uluslararası Adli İş Birliği Talepleri İçin Şablonlara ve Taleplerin Başarı Oranının İyileştirilmesine İlişkin Çalıştay Gerçekleştirilmiştir.

4 Temmuz 2024 tarihinde, İzmir’de Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Adli İş Birliği Talepleri İçin Şablonlara ve Taleplerin Başarı Oranının İyileştirilmesine İlişkin bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Çalıştay’a Genel Müdürlüğümüz ve Avrupa Konseyi temsilcilerinin yanı sıra, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımız ile ulusal ve uluslararası uzmanlar katılım sağlamıştır.

Fotoğraflar