“Türkiye’de Cezai Konular ile İlgili Uluslararası Adli İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında 2. Yuvarlak Masa Toplantısı Gerçekleştirilmiştir.

"Türkiye’de Cezai Konular ile İlgili Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2. Yuvarlak Masa Toplantısına Genel Müdürlüğümüz ile ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından katılım sağlanmıştır.
Proje ile cezai konularda adli iş birliği kapasitesinin geliştirilmesi ve bu alanda iyi uygulama örneklerinin ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Fotoğraflar