"Türkiye'de Cezaî Konular ile İlgili Uluslararası Adlî İş Birliğinin Geliştirilmesi" Başlıklı Projenin Açılış Toplantısı Yapılmıştır

Avrupa Birliği desteğiyle Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından birlikte yürütülmesi öngörülen "Türkiye’de Cezai Konular ile İlgili Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi" başlıklı proje kapsamında 29 Mart 2021 tarihinde proje açılış toplantısı yapılmıştır. 

Açılış konuşmalarını Genel Müdür Yardımcıları Sayın Mustafa Tayyip ÇİÇEK ve Sayın Dr. Ahmet ULUTAŞ ile Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Cristian URSE'nin yaptığı toplantıda, Türkiye'nin cezaî konularda uluslararası adlî işbirliği sisteminin insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi amacıyla hazırlanmış olan proje kapsamında atılması planlanan adımlara ilişkin sunumlar yapılmıştır. 3 yıl sürmesi öngörülen proje ile cezai konularda adli iş birliği kapasitesinin geliştirilmesi ve başta Avrupa Konseyi olmak üzere bu alanda dünyadaki en iyi uygulama örneklerinin ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir.

Fotoğraflar