Türkiye’de Cezai Konular ile İlgili Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin 9 Eylül 2021 tarihinde Birinci Proje Yönetim Toplantısı yapılmıştır.

Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi ile yürütülen Türkiye’de Cezai Konular ile İlgili Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi  Projesi’nin 9 Eylül 2021 tarihinde Birinci Proje Yönetim Toplantısı yapılmıştır.

Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mustafa Tayyip Çiçek ile Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü Ekonomik Suçlar ve İşbirliği Bölümü Başkanı Sayın Mustafa Ferati tarafından açılış konuşmaları yapılan toplantıda, Projenin yürütülmesi konusunda şimdiye kadar yapılan çalışmalar ele alınmış, bir sonraki aşamada gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin konular tartışılmıştır.

3 yıl sürmesi planlanan proje ile cezai konularda adli iş birliği kapasitesinin geliştirilmesi ve bu alanda  iyi uygulama örneklerinin ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir.
 

Fotoğraflar