"Türkiye’de Cezai Konular ile İlgili Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi" Projesi’nin 13 Temmuz 2021 tarihinde “Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı” yapılmıştır.

Avrupa Birliği desteğiyle Bakanlığımız ve Avrupa Konseyi ile yürütülen "Türkiye’de Cezai Konular ile İlgili Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi"  Projesi’nin 13 Temmuz 2021 tarihinde “Birinci Yürütme Kurulu Toplantısı” yapılmıştır.

Genel Müdürümüz Sayın Kasım Çiçek ile Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sayın Cristian URSE tarafından açılış konuşmaları yapılan toplantıda, Türkiye'nin adlî işbirliği geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projenin başlangıç aşamasında yapılan çalışmalar ele alınmış, bir sonraki aşamada gerçekleştirilecek faaliyet önerileri ve takvimine ilişkin  sunumlar yapılmıştır.
3 yıl sürmesi planlanan proje ile cezai konularda adli iş birliği kapasitesinin geliştirilmesi ve bu alanda  iyi uygulama örneklerinin ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir.
 

Fotoğraflar