Türkiye’de Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Uluslararası Adli Yardımlaşma Talebi Şablonlarına İlişkin Çalıştay Gerçekleştirilmiştir.

25 Nisan 2024 tarihinde, Ankara’da, Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Uluslararası Adli Yardımlaşma Talebi Şablonlarına İlişkin Çalıştay yapılmıştır.

Toplantıya Genel Müdürlüğümüz ve Avrupa Konseyi temsilcilerinin yanı sıra, Ankara Adliyesinden hâkim ve Cumhuriyet savcılarımız da katılmıştır.

Genel Müdür Yarımcımız Sn Mustafa Tayyip ÇİÇEK’in açılış konuşmalarını müteakip, Daire Başkanımız Sn Hakan TOPUÇAR,  çalışmaları devam eden cezai alanda adli işbirliğine dair genelge taslağı ve adli yardımlaşma evrakı şablon metinlerine dair bir sunum icra etmiştir. Ayrıca proje uluslararası uzmanı ve Belçika merkezi makamı temsilcisi Erik Verbert tarafından adli yardımlaşma evrakı şablonlarına dair Belçika’nın AB ve AB dışı ülkelerle cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma sistemine dair bir sunum ve proje ulusal uzmanı Dr Erdem İzzet Külçür tarafından talepname taslaklarına ilişkin projenin bulguları ve önerileri üzerine bir sunum yapılmıştır.

Söz konusu Çalıştay’da, uluslararası iş birliği alanında karşılaşılan zorluklar, Bakanlığımızca çalışmaları devam eden genelge güncellemeleri ve adli yardımlaşma evrakı şablon metinleri üzerine katılımcı hâkim ve Cumhuriyet savcılarımız ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.
 

Fotoğraflar