Türkiye’de Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Fransa’ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen ve Bakanlığımızın nihaî faydalanıcısı olduğu Türkiye’de Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 7-9 Kasım 2023 tarihleri arasında Fransa’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında proje hedeflerine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanmıştır.

Ziyarette Genel Müdürlüğümüz yönetici, tetkik hakimi ve memurları ile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcımız ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilimiz de yer almıştır.
Söz konusu ziyaret çerçevesinde, Fransa Adalet Bakanlığında ve ulusal ve uluslararası adlî iş birliğine ilişkin farklı merkezlerde toplantılar yapılmıştır. 

Ziyarette, Fransa’da adlî iş birliği konusunda Merkezî Makamın yapısı, rolü, adlî iş birliğinin hukuki dayanakları, adlî ve idari makamlar arasındaki koordinasyon, irtibat birimi olarak görev yapan bölgesel ve ulusal adlî iş birliği merkezleri arasındaki eşgüdüm ve personel eğitimi süreçleri gibi konular ele alınmıştır.

Fotoğraflar