Türkiye’de Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Avusturya’ya Çalışma Ziyareti Gerçekleştirilmiştir

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen ve Bakanlığımızın nihaî faydalanıcısı olduğu Türkiye’de Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 25-27 Nisan 2023 tarihleri arasında Avusturya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında proje hedeflerine yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanmıştır.

Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Yakup MOĞUL başkanlığındaki ülkemiz heyetinde Antalya ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılarımız da yer almıştır.
Söz konusu ziyaret çerçevesinde, Avusturya Adalet Bakanlığında ve ulusal ve uluslararası adlî iş birliğine ilişkin farklı merkezlerde toplantılar yapılmıştır.

Ziyarette, Avusturya’da adlî iş birliği konusunda Merkezî Makamın yapısı, rolü, adlî iş birliğinin hukuki dayanakları, adlî ve idari makamlar arasındaki koordinasyon, irtibat birimi olarak görev yapan bölgesel ve ulusal adlî iş birliği merkezleri arasındaki eşgüdüm ve personel eğitimi süreçleri gibi konular ele alınmıştır.
 

Fotoğraflar