Sayın Bakan Yardımcımız Uğurhan Kuş Şanhay İşbirliği Örgütü Yasal Hizmetler Forumuna Katıldı.

Bakan Yardımcısı Sayın Uğurhan Kuş başkanlığındaki bakanlığımız heyeti Şanhay İşbirliği Örgütü'nün 25-26 Eylül 2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanhay şehrinde düzenlediği Yasal Hizmetler Forumuna katılmıştır.

Forumda katılımcı ülkelerin adalet bakanları ve bakan yardımcılarına hitaben bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Sayın Kuş Şanhay İşbirliği Örgütü'nün gelecekteki vizyonunun ne olması gerektiğine değinerek, örgüte üye olan yada gözlemci veya diyalog ortağı statüsünde olan ülkeler arasındaki adlî işbirliğinin önemine vurgu yapmıştır.

Forum sürecinde Bakan Yardımcısı Sayın Kuş, Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı ve Afganistan, İran ve Özbekistan Adalet Bakan Yardımcıları ile de ikili görüşme yaparak, bu ülkelerle aramızdaki adlî konuları ele almıştır.

 

Fotoğraflar