Nafaka

Nafaka alanında milletlerarası adli işbirliğinin ve bu bağlamda imzalanan milletlerarası Sözleşmelerin amacı; yurt dışında yaşayan ve nafaka ödemeyen nafaka borçlularından, birikmiş ve/veya işleyen nafaka  alacağının tahsilinde nafaka alacaklılarına yardımcı olmaktır. Nafaka alacaklılarının bu imkândan istifade edebilmeleri için sadece aşağıda belirtilen Genelgemizdeki başvuru belgelerini tamamlayıp  Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Nafaka Bürosuna iletmeleri gerekmektedir.  
 
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından yapılan nafaka alacaklarının tahsili taleplerinde “Merkezi Makam” konumundadır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Nafaka Bürosu bu kapsamda,  tarafı bulunduğumuz milletlerarası Sözleşmeler, 64/2 nolu Genelgemiz ve ilgili Türk mevzuatı ve yargı içtihatları uyarınca görev ifa etmektedir. Ayrıntılı bilgi için Genel Müdürlüğümüze ait web sayfasında yer alan 64/2 nolu Genelgemize bakınız (https://diabgm.adalet.gov.tr/).