Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Avrupa Birliği Projeleri alanında 2019/20 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca yılda iki kez düzenlenen Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı başkanlığında ilgili Bakanlıklar ve kurumlarımızın üst düzey yetkililerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle 14 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bakanlığımızı temsilen Sayın Genel Müdürümüz Kasım ÇİÇEK, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Ahmet Ulutaş, Daire Başkanı  Dr. Tamer SOYSAL, Tetkik Hakimi Tuba DAĞDEVİREN ve Psikolog Suleyla POLAT katılım sağlamıştır.
 
Söz konusu Toplantıda Türkiye – AB mali işbirliği sürecinin eşgüdümü, izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine (IPA-III) ilişkin programlama süreçlerinde gelinen aşama ve çalışma takvimi ile  IPA-II Döneminin (2014-2020) uygulama süreci konuları katılımcılarında katkılarıyla ele alınmıştır. 

Fotoğraflar