Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı.

Avrupa Birliği Projeleri alanında 2019/20 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca yılda iki kez düzenlenen Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı başkanlığında ilgili Bakanlıklar ve kurumlarımızın üst düzey yetkililerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle 10 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bakanlığımızı temsilen Sayın Genel Müdürümüz Kasım ÇİÇEK, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Ahmet ULUTAŞ, Daire Başkanı  Dr. Tamer SOYSAL, Daire Başkan Yardımcısı Sevil BOSTANCI, Tetkik Hakimi Yakup KILIÇ ve Psikolog Essin SEZER katılım sağlamıştır.
 
Söz konusu Toplantıda, Türkiye – AB mali işbirliği sürecinin eşgüdümü, izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı İkinci Dönemi (IPA II) uygulamasında gelinen aşama, Üçüncü Dönemi (IPA III) kapsamında 2021-2022 yıllarına ilişkin programlama süreci, Stratejik Cevap Belgesine ilişkin hazırlıklar ile çalışma takvimi ele alınmıştır.

Fotoğraflar