İsviçre Adalet Bakanlığı Yetkilileri ile Görüşme Yapıldı

Genel Müdürümüz Sayın Kasım Çiçek başkanlığındaki Heyet, İsviçre Federal Adalet ve Polis Bakanlığı Federal Adalet Ofisi’nin daveti üzerine 9 Kasım 2021 tarihinde Bern’de, “Suçluların İadesi ve Karşılıklı Adli Yardımlaşma” konularının müzakere edildiği bir toplantı geçekleştirmiştir.
Yapılan görüşmeler sırasında gerek Ülkemizin gerekse İsviçre’nin adli yardımlaşma konularında karşılaştığı sorunlar üzerinde durularak, bunların çözüm yolları hakkında fikir teatisinde bulunulmuştur.

Fotoğraflar