Genel Müdürlüğümüzde "Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) Türkiye Stajları" Programı Kapsamında Öğrencilere Sunumlar Yapıldı

Yurt dışında yaşayan ve lisans-lisanüstü eğitimlerine bulundukları ülkelerde devam etmekte olan gençlerimize yönelik Adalet Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) arasındaki işbirliği kapsamında “YTB Türkiye Stajları” programı gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında, Genel Müdürlüğümüzde 10 öğrenci staja başlamıştır. Üç hafta süren staj programında, stajyer öğrencilere yönelik Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri çerçevesinde Suçluların İadesi, Hükümlü Nakli, Hukuk ve Ceza İstinabe, Nafaka, Çocuk Kaçırma ve Yolsuzlukla Mücadele konuları ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası teşkilatlar hakkında bilgilendirici sunumlar yapılmıştır.