Genel Müdürlüğümüzde "Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) Türkiye Stajları" Programı Kapsamında Öğrencilere Sunum Yapıldı

Yurt dışında yaşayan ve lisans-lisansüstü eğitimlerine bulundukları ülkelerde devam etmekte olan gençlerimize yönelik, Adalet Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) arasındaki işbirliği kapsamında Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri çerçevesinde Suçluların İadesi, Hükümlü Nakli, Hukuk ve Ceza İstinabe, Nafaka, Çocuk Kaçırma ve Yolsuzlukla Mücadele konuları ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası teşkilatlar hakkında bilgilendirici bir sunum yapılmıştır.

Fotoğraflar