Genel Müdürlüğümüzde Avrupa Konseyi Konulu Sunum Gerçekleştirildi.

2019 yılında Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, ilki 27 Mart tarihinde “Avrupa Birliği’nin Tarihi, Yapısı ve Türkiye ile İlişkileri” olarak düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerine 18 Nisan tarihinde “Avrupa Konseyi’nin Tarihi Yapısı ve Organları” konulu sunum ile devam edilmiştir. Daire Başkanı Selahattin DOĞAN tarafından gerçekleştirilen sunuma Genel Müdürlüğümüz yöneticileri, tetkik hâkimleri ve adalet uzman yardımcıları katılım sağlamışlardır.

Toplantı sonunda, Daire Başkanı Hüseyin Serkan YILDIZ, Tetkik Hâkimi Abdullah ÖMEROĞLU ve Tayyip EROĞLU’na Genel Müdürümüz Sayın Kasım ÇİÇEK tarafından birinci sınıfa ayrılmaları nedeniyle plaket takdim edilmiştir.

Fotoğraflar