Genel Müdürlüğümüzce Uluslararası Hukukta ve Türk Hukukunda Uluslararası Anlaşmalar Konulu Konferans Düzenlendi

Genel Müdürlüğümüzce bugün Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Sayın Doç. Doç Dr. Cavid ABDULLAHZADE'nin katılımıyla "Uluslararası Hukukta ve Türk Hukukunda Uluslararası Anlaşmalar" konulu konferans düzenlenmiştir. Konferans vesilesiyle Uluslararası Hukuk ve Türk Hukukunda Uluslararası Adnlaşmalar çerçevesinde kapsamlı açıklamalarda bulunulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Fotoğraflar