Genel Müdürlüğümüzce, "Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Sempozyumu" ve "Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Mevzuatı" isimli iki adet kitap yayımlanmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzce, 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen bilimsel sempozyum tebliğlerinin bir araya getirildiği "Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Sempozyumu" kitabı ile cezai konularda kendilerine en sık başvurulan uluslararası sözleşmeleri içeren "Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Mevzuatı" isimli iki adet kitap yayımlanmıştır.