Genel Müdürlüğümüz Tarafından FİSAUM’a Bir Nezaket Ziyareti Gerçekleştirildi

Genel Müdür Yardımcımız Dr. Ahmet ULUTAŞ, AB Proje Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Tamer SOYSAL ve Daire Başkanı İsa TOĞRUL tarafından 14 Aralık 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (FİSAUM) bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyarette FİSAUM Müdürü Prof. Dr. Arzu OĞUZ ile birlikte Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zehra ÖZKAN ve Dr. Selin ÖZDEN MERHACI da hazır bulunmuşlardır. Türkiye’de fikri ve sınai hakların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 1997 yılında kurulan FİSAUM’a yapılan ziyarette önümüzdeki dönemde FİSAUM ile birlikte gerçekleştirilebilecek çalışma ve projeler üzerinde durulmuş, geleceğe dönük olarak yapılacak eğitim programları dahil karşılıklı işbirliğinin sürdürülmesinin önem taşıdığı ifade edilmiştir. 

Fotoğraflar